V Devínskej Novej Vsi pribudlo nové ihrisko pre mládež

988

V športovom areáli Ivana Bukovčana sa dejú v posledných týždňoch veľké veci. Slávnostne bola otvorená nová boulder stena, ktorá už teraz priťahuje mladých i starších “lezcov”.

Okrem toho mestská časť intenzívne pracuje na modernizácii športovej plochy, vďaka dotácii od hlavného mesta Bratislavy, ktorá sa v najbližších týždňoch má zmeniť na multifunkčné športové ihrisko pre školu ale aj pre verejnosť. Najnovšie bola vyliata nová asfaltová plocha a čaká sa na osadenie košov, brániek, plastového povrchu na zníženie hlučnosti loptových športov a sedenia.

Najnovšie boli inštalované nové moderné preliezky v priestore areálu, v tesnej blízkosti Základnej školy I. Bukovčana, ktoré potešia starších žiakov školy a deti všeobecne.

“Vnímali sme dopyt od obyvateľov po herných prvkoch a priestoroch, kde sa môžu pohybovo a športovo realizovať staršie deti v Devínskej Novej Vsi. Som rád, že sa nám podarilo v tak krátkom čase uzatvoriť projekty, ktoré máme rozrobené už dlhšie. Vnímame chýbajúce ihriskové prvky aj v časti Kolónia a preto intenzívne vyvíjame iniciatívu aj týmto smerom. Teším sa, že sa športový areál postupne po dlhých rokoch zveľaďuje a verím, že sú tieto úspechy len začiatkom celkovej revitalizácie centrálneho a pre šport a pohyb dôležitého priestoru v Devínskej Novej Vsi,” vysvetľuje starosta mestskej časti Dárius Krajčír.

Zdroj: Devínska Nová Ves