V Domove sociálnych služieb Rozsutec sa konal 13. ročník Pestrého dňa

1048

Leto je v plnom prúde a zaujímavé vonkajšie aktivity lákajú von aj prijímateľov Domova sociálnych služieb Rozsutec. V polovici júna sa konali dve významne spoločenské udalosti pre jeho prijímateľov, na ktoré túžobne čakali od začiatku roka.

V polovici mesiaca sa konal 13. ročník Pestrého dňa. Tentokrát sa konal na krásnom zelenom dvore zariadenia a tak boli všetky aktivity prístupné bez rozdielu aj prijímateľom, ktorí majú ťažkosti s mobilitou. Hneď po raňajkách prijímatelia v spolupráci so zamestnancami pestro vyzdobili dvor. Okolo pol desiatej do zariadenia za zvuku požiarnej húkačky slávnostne zavítali hasiči z Dobrovoľného hasičského zboru Dúbravka, ktorí boli pre prijímateľov najdôležitejším bodom slávnostného dňa. Vyskúšali si prilby, hasenie ohňa, celotelové hasičské obleky a aj posedenie v hasičskom aute. Následne tiež súťažili v troch disciplínach – podávanie prvej pomoci, hádzanie granátom a orientácia na mape. Počas vyhlasovania výsledkov a odovzdávaní cien dostal DSS Rozsutec do daru pamätnú medailu so stužkou pri príležitosti 140.výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava – Dúbravka od jeho veliteľa Mateja Filípka. Na záver  vzácnej návštevy hasičov zariadení pán veliteľ vysvetlil postup, ako zachraňujú ľudí z horiacej budovy cez okno. Pán Roman, prijímateľ zariadenia, tak bol názorne zachránený z prízemia zariadenia. V poobedňajších hodinách sa uskutočnila aj grilovačka spojená s opekačkou a príjemným posedením pod čerešňou a novým altánkom na dvore zariadenia.

Prijímatelia tento mesiac absolvovali aj výlet do Líščieho údolia kde si mohli opiecť spolu s dobrovoľníkmi v rámci akcie Naše mesto 2022 špekačky. Mnohí prijímatelia sa aktívne zapojili a opiekli špekačku sebe, prípadne aj kamarátovi, ktorý má starosti s mobilitou. Dobrovoľníci rovnako pomohli pri ohni, nadviazali kontakt s prijímateľmi a poprechádzali sa v krásnej prírode. Na záver dopoludnia si všetci zacvičili so psychomotorickým padákom.

Tieto zaujímavé aktivity sa mohli uskutočniť vďaka finančnej podpore Nadácie mesta Bratislavy, Nádej pre Rozsutec a Nadácie Pontis.