V materskej škole v Petržalke pribudla nová trieda

1244

Dlhodobým problémom v Petržalke je nedostatok miest v materských školách, ktoré v súčasnosti navštevuje takmer 2800 detí, preto je snahou mestskej časti aj snahou riaditeliek materských škôl vyjsť rodičom v ústrety a kapacity priebežne navyšovať.

Mestská časť pracuje na rozširovaní kapacít v škôlkach, nie výstavbou nových objektov, ale rekonštrukciou už existujúcich priestorov.

Takým prípadom je aj materská škola Röntgenova, kde rekonštrukciou školníckeho bytu vznikla priestranná trieda pre 25 detí, ktorá je vybavená novým nábytkom, postieľkami a hračkami.

Zdroj: Petržalka