V obci Gajary má vyrásť mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov

588
V obci Gajary má vyrásť mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov
V obci Gajary má vyrásť mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov

Cieľom zámeru je podľa slov investora zhodnotiť vstupný odpad a následne z neho vytriediť odpady z kovov, ktoré budú určené na ich recykláciu. Maximálna produkcia by mala byť 46.800 ton za rok.

V obci Gajary v okrese Malacky by sa malo postaviť mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov. Vyplýva to zo zámeru, ktorý investor, spoločnosť T2AM Recycling, predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Predpokladané investičné náklady sú približne 1,3 milióna eur.

Zariadenie má byť umiestnené v priemyselnom areáli Dolečky – Gajary, ktorý sa nachádza približne kilometer od obce. Celý priemyselný areál je ohraničený poľnou komunikáciou, za ktorou sú poľnohospodárske plochy.

Mobilné zariadenia sa podľa požiadaviek zákazníka bude premiestňovať na miesto vzniku odpadov,“ ozrejmil navrhovateľ s tým, že po jeho zhodnotení sa zariadenie presunie na iné miesto, alebo do areálu navrhovateľa. Predpokladaný začiatok prevádzky odhaduje v tomto roku.

Cieľom zámeru je podľa slov investora zhodnotiť vstupný odpad a následne z neho vytriediť odpady z kovov, ktoré budú určené na ich recykláciu. Maximálna produkcia by mala byť 46.800 ton za rok.

Zariadenie má pozostávať zo základnej strojovej technickej jednotky, ktorou je recyklačná linka. Zároveň za účelom zvýšenia efektivity výsledku recyklačnej linky môže byť používaná aj doplnková strojová technická jednotka, ktorou je hrubotriedič.