V piatok sa uskutoční XXIII. rokovanie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a to online formou

896

Tento piatok sa uskutoční XXIII. rokovanie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a to online formou. Začína o 9.00.

Župní poslanci budú schvaľovať návrh rozpočtu BSK na roky 2021-2023, ako aj zámer vybudovania moderného kultúrneho, sociálneho a vzdelávacieho centra v areáli Patrónky. Na programe je i návrh výziev na predkladanie žiadostí o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na rok 2021. Rokovať budú aj o Regionálnom akčnom pláne BSK na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2021-2023, nomináciách na Ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2020, či o vstupe BSK ako partnera do projektu „MOSQUITO BIOREGULATION: Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území“ v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020.  

Všetky predkladané materiály nájdete tu: https://bratislavskykraj.sk/zastupitelstvo/zasadnutia-zastupitelstva-v-roku-2020/zasadnutie-zastupitelstva-10-december-2020/

Online zasadnutie Zastupiteľstva BSK môžete sledovať tu: www.bratislavskykraj.sk