Úvod Zastupiteľstvo Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2020 Zasadnutie zastupiteľstva 10. december 2020

Zasadnutie zastupiteľstva 10. december 2020

Zasadnutie online zastupiteľstva 18. december 2020

Dokumenty

Pozvánka na XXIII. zasadnutie Z BSK 10. 12. 2020
179.4 KB
Prezenčná listina poslancov Z BSK 18.12.2020
175.8 KB
UZNESENIA Z BSK 18. 12. 2020
515.3 KB
Výsledky hlasovaní 18.12.2020
209.3 KB
Zápisnica zo zasadnutia Z BSK 18. 12. 2020
569.9 KB

Materiály vo formáte ZIP

Materiály na rokovanie Z BSK 18.12.2020
69.2 MB

Materiály na rokovanie

01. Kontrola plnenia uznesení 17. október - 26. november 2020
475.2 KB
02. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Z BSK
109.2 KB
02. Interpelácie
9.7 MB
03. Zámer Centrum BSK Patrónka
1.2 MB
03. Zámer Centrum BSK Patrónka
37.3 MB
04. Návrh rozpočtu BSK 2021 - 2023_Návrh rozpočtu
3.5 MB
04. Návrh rozpočtu BSK na roky 2021 - 2023_Návrh rozpočtu
3.5 MB
04. Návrh rozpočtu BSK na roky 2021 - 2023_stanoviská komisií
154.1 KB
05. Informácia o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1.1.2020-30.9.2020
596.8 KB
06. RCB Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve
112 KB
06. RCB Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve_príloha k dodatku
1.3 MB
06. RCB Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve_stanoviská komisií
133.8 KB
07. Biologická regulácia komárov_príloha
351.6 KB
07. Projekt Biologická regulácia komárov
146.3 KB
08. Odpočet AP za rok 2020
1.3 MB
08. Odpočet AP_odpočty
2.5 MB
08. Odpočet AP_stanoviská komisií
99.5 KB
09. Výzva BRDS životné prostredie a rovzoj vidieka 2021
164 KB
09. Výzva BRDS životné prostredie a rovzoj vidieka 2021_stanoviská komisíí
91 KB
09. Výzva BRDS životné prostredie a rovzoj vidieka 2021_Výzva
2.5 MB
10. OHK BRDS životné prostredie a rozvoj vidieka 2021 - 2022
220.7 KB
10. OHK BRDS životné prostredie a rozvoj vidieka 2021-2022_stanoviská komisií
92.1 KB
11. Výzva BRDS kultúra 2021
574.9 KB
12. OHK BRDS kultúra 2021 - 2022
286.7 KB
13. Výzva BRDS mládež 2021
528.5 KB
13. Výzva BRDS mládež 2021_stanoviská komisií
114.2 KB
14. Výzva BRDS šport 2021
588.1 KB
14. Výzva BRDS šport 2021_stanoviská komisií
114.3 KB
15. OHK BRDS šport a mládež 2021 - 2022
144.7 KB
15. OHK BRDS šport a mládež 2021 - 2022_stanoviská komisií
114.8 KB
16. Zmena uznesenia č. 31_2015_dodatok č. 3 Zrkadlový háj
188.7 KB
16. Zmena uznesenia č. 31_2015_dodatok č. 3 Zrkadlový háj_prílohy
366.2 KB
17. Dodatok č. 5 k ZL DSS Pezinok
208.5 KB
17. Dodatok č. 5 k ZL DSS Pezinok_prílohy
903.7 KB
18. Regionálny AP na prevenciu a elimináciu násilia na ženách 2021 - 2023
382.6 KB
19. IV. zmena účelového určenia majetku BSK LV č. 3223 Rača
163.3 KB
19. IV. zmena účelového určenia majetku BSK LV č. 3223 Rača_prílohy
592.4 KB
20. Plán zasadnutí Z BSK na rok 2021
229.8 KB
21. Ocenenia BSK za rok 2020
338 KB
21. Ocenenia BSK za rok 2020_príloha č. 1_prezenčná listina 1
59.1 KB
21. Ocenenia BSK za rok 2020_príloha č. 2_prezenčná listina 2
52.6 KB
22. ÚHK Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021
185.4 KB
Nový materiál: Filiálka BSK materiál
115.7 KB
ÚHK Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2021
283.9 KB

 

 

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo naživo

viac