V pondelok sa otvorili aj staromestské školy a škôlky.

1268

Koľko detí do nich nastúpilo a aké problémy v Starom meste riešili?

V pondelok 1. júna sa začalo vyučovanie a prevádzka aj v siedmich základných a osemnástich materských školách v Starom Meste, ktorých zriaďovateľom je mestská časť. Do našich škôl nastúpilo vyše 80 percent žiakov, jedna škôlka musela zostať zatvorená.

Z devätnástich materských škôl musela jedna jediná – MŠ Heydukova – ostať zatvorená. Dôvodom bolo, že väčšina zamestnancov škôlky sú z rizikovej skupiny. Deti z MŠ Heydukova boli presunuté do MŠ Beskydská.

Všetky deti rodičov z 1. línie a predškolákov boli umiestnené v materských školách, umiestnenie ostatných detí determinovala kapacita materských škôl a najmä počet zamestnancov, ktorí nepatria do rizikovej skupiny a mohli nastúpiť do práce.

Do siedmich základných škôl nastúpilo v pondelok dokopy 1230 detí z 1. až 5. ročníka, čo je viac ako 80 percent žiakov týchto ročníkov.  

Mestská časť zabezpečila školám ochranné aj dezinfekčné prostriedky, ešte v mesiaci marec boli pre všetky školy zakúpené bezdotykové teplomery.

Každá škola i škôlka sa riadi pokynmi a usmerneniami ministerstva školstva a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, vrátane pravidelného merania teploty deťom pri vstupe do školy/škôlky a dezinfekcie rúk.

Na ZŠ Vazovova majú dokonca k dispozícii senzor na meranie teploty, ktorý bezplatne zapožičal škole jeden z rodičov až do konca roka. Senzor sníma teplotu detí pri vstupe do školy, zvýšenú teplotu oznámi hlasným pípaním.

Vo všetkých školách, vrátane školských jedální, prebehla počas minulého týždňa hĺbková dezinfekcia všetkých priestorov.

Podľa informácií zo staromestských škôl a škôlok, zariadenia nezaznamenali počas prvých dní žiadne problémy.