V Rači je vám opäť k dispozícii Zelený taxík

1229

Máte doma objemný komunálny odpad alebo biologicky rozložiteľný odpad? Zavolajte si Zelený taxík!

Služba Zelený taxík je k dispozícii všetkých fyzickým osobám s trvalým alebo prechodným pobytom v mestskej časti Bratislava-Rača, ktoré sú zapojené do systému množstevného zberu komunálneho odpadu v Bratislave. Zelený taxík neslúži na odvoz odpadu pochádzajúceho z podnikateľskej činnosti.

Ak máte o službu záujem , stačí kontaktovať Ing. Arch Zuzanu Mosnú z oddelenia životného prostredia a dopravy
telefonicky 02/49 11 24 78, alebo mailom: zuzana.mosna@raca.sk a dohodnete si s ňou odvoz odpadu priamo spred Vášho domu.


Služba je spoplatnená sumou 8 €/1 m3. Pre obyvateľov nad 62 rokov je poplatok 2 €/1 m3.

Zdroj: Rača