V Rači si uctili ľudí, ktorí prispeli k rozvoju mestskej časti a k šíreniu dobrého mena

1054

Mestská časť Rača už viac ako desiatku rokov prejavuje úctu a vyslovuje poďakovanie svojim občanom, ktorí prispeli k rozvoju mestskej časti a k šíreniu jej dobrého mena v oblasti vedeckej, výskumnej, kultúrnej, športovej či pedagogickej, za prácu s mládežou a deťmi, za aktivity v oblasti verejného a spoločenského života, za zveľaďovanie životného prostredia, pomoc občanom v núdzi i zdravotne postihnutým, za mimoriadne činy napríklad pri záchrane ľudských životov a materiálnych hodnôt či reprezentáciu Slovenska.

Po ročnej pauze si tak v Rači v Nemeckom kultúrnom dome uctili ľudí, ktorí svojou prácou, činnosťou a životnými postojmi zaujali natoľko, že sú hodní morálneho ocenenia.

Laureáti Račianskeho srdca za rok 2020 sú:

  • H&T Dance company
  • Rodinné centrum Ráčik
  • Ing. Tatiana Balacenková
  • Mgr. art. Jolana Fogašová, ArtD.
  • MUDr. Iva Petríková
  • Mgr. Zdenka Polakovičová

Zdroj: MČ Rača