V Starom Meste vyrástlo Korzo Horský park

3185
Foto: Facebook Bratislava – Hlavné mesto SR
Foto: Facebook Bratislava – Hlavné mesto SR

Na uliciach Lesná, Novosvetská a Nekrasovova vyrástla obytná zóna Korzo Horský park.

Cieľom projektu je priniesť do tohto jedinečného územia viac pokoja. Zóna je označená modrou dopravnou značkou a platí obmedzená rýchlosť na 20 kilometrov za hodinu. Na týchto uliciach nebude možné ani parkovanie, aby zostalo viac priestoru pre peších. Prechádzky na týchto krásnych miestach budú príjemnejšie, pokojnejšie aj bezpečnejšie. Projekt realizovala mestská časť Staré Mesto spoločne s poslancami a magistrátom a bol prerokovaný na všetkých úrovniach vrátane obyvateľov štvrte či dopravnej komisie Starého Mesta.

Táto staromestská štvrť patrí medzi najvyhľadávanejšie lokality a Bratislavčania sem chodia športovať, oddychovať či prechádzať sa. Obytná zóna tu vznikla už 1. júla. Projekt je odpoveďou na iniciatívu obyvateľov štvrte a prepojením Korza Horský park s Hlbokou cestou a promenádou v Horskom parku vznikne jedna z najrozsiahlejších promenádových trás v Starom Meste, na trase nájdete aj obľúbenú Horáreň.

Dopravné obmedzenia však výrazne neznížia dostupnosť lokality, návštevníci sa sem poholdne dostanú mestskou hromadnou dopravou zo zastávok Horský park, Vozovňa Hroboňova či Búdková linkami 203, 207 a 41. K dispozícii je aj linka 147, ktorej výhodou je, že v tejto zóne môže na svojej trase na požiadanie zastaviť na ktoromkoľvek mieste.  

Foto: Facebook Bratislava – Hlavné mesto SR
Foto: Facebook Bratislava – Hlavné mesto SR

Autorom myšlienky vytvoriť z tejto lokality príjemné a bezpečné miesto na oddych je Milan Schnorrer, zakladateľ iniciatívy Korzo Horský Park. „V tom čase som tu pravidelne kočíkoval. Na dennej báze som sledoval chodcov, vrátane veľkej skupiny detí s rodičmi a dôchodcov, ktorých autá dostávali do nebezpečných situácii, povedal Milan Schnorrer. Ako vysvetlil, dotknuté ulice sú špecifické tým, že nemajú chodníky, čiže dochádza k tesnému kontaktu chodcov a áut. Za posledné tri roky sa situácia dostala do akútneho stavu, bolo nevyhnutné riešiť ju,“ dodal iniciátor projektu.

Veľmi oceňujem, keď sa obyvatelia zaujímajú o vylepšenie verejného priestoru. Impulz od občanov je vždy cenný a autentický, pretože majú k lokalite dôverný vzťah. Našou úlohou je tieto impulzy počúvať, s občanmi komunikovať a hľadať riešenia.  A toto je podstatou dobrého fungovania samosprávy,“ uviedla starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.  „Horský park je vzácne a jedinečné územie Bratislavy. Som rád, že sa nám novým Korzom podarí vytvoriť bezpečnejší a kvalitný verejný priestor pre Bratislavčanky a Bratislavčanov tým, že v ňom rozšírime prirodzený priestor pre pohyb peších,“ povedal primátor hlavného mesta Bratislava Matúš Vallo.

Zdroj: Bratislava – Staré Mesto a Bratislava – Hlavné mesto SR