V záchytnom centre v Rači bolo diagnostikovaných 43 osôb s koronavírusom

14272

V mestskej časti Rača v záchytnom centre školského internátu na Sklabinskej bolo aktuálne diagnostikovaných 43 osôb s pozitívnym nálezom nového koronavírusu. Internát Akadémie PZ SR bol vyčlenený na ubytovanie slovenských občanov prichádzajúcich nasledujúce dni z cudziny. Momentálne sú tam ľudia, ktorí prišli z Rakúska.

Z bezpečnostných dôvodov nevstupujte na detské ihrisko na Sklabinskej. V areály budú doplnené ďalšie oznamy o zákaze vstupu. Mestská časť zároveň žiada občanov, aby sa podľa možnosti nezdržovali ani v blízkosti budov internátu.

Osoby sú v záchytnom centre už 4 dni v karanténe a nie je možné, aby z daného zariadenia vychádzali von. Ide o ľudí, ktorí aktuálne nepotrebujú pre zdravotný stav hospitalizáciu.

Celý objekt je strážený – tak ako doteraz políciou SR. Mestská časť Bratislava-Rača zabezpečí po konzultácií s hygienou všetky potrebné opatrenia v okolí.

Zdroj: Rača