Väčšina všeobecných lekárov v samosprávnych krajoch ordinuje

2017

Výrazné zatváranie ambulancií v samosprávnych krajoch sa nezaznamenáva. Väčšina z nás v týchto dňoch rieši otázku, či náš všeobecný lekár ordinuje. V súčasnej situácií s pandémiou nového koronavírusu sú naďalej k dispozícií pre pacientov. Lekári ordinujú a sú vo svojich ambulanciách, avšak bez fyzického kontaktu s pacientom.

V Bratislavskom samosprávnom kraji bolo k piatku 27. 3. zatvorených 21 všeobecných ambulancií pre dospelých a majú zabezpečený zástup iným lekárom. V našom kraji tak evidujeme 331 otvorených všeobecných ambulancií.

Väčšina ambulancií po celom Slovensku tak aj napriek danej situácií zostáva otvorená a neevidujú sa výrazné uzatvárania.

Všeobecní lekári pre dospelých môžu v zmysle usmernenia hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecné lekárstvo uzatvoriť ambulancie pre fyzické návštevy pacientov, ak nemajú k dispozícii ochranné pomôcky. Naďalej však poskytujú telefonické alebo iné elektronické konzultácie, predpis receptov a práceneschopnosti. Ambulantný lekár dokáže aj bez fyzického kontaktu s pacientom urobiť až 80 percent práce.