Veľkonočná cesta s Rodinným centrom Ráčik

641

Keďže sa akcia nemôže uskutočniť kvôli aktuálnym opatreniam, Rodinné centrum Ráčik sa rozhodlo potešiť deti z Rače inak a pripravili si pre ne veľkonočnú úlohu. Deti majú za úlohu pripraviť si obrázok/výrobok s veľkonočnou tématikou a počas veľkonočného víkendu 3. a 4.apríla odovzdať dielo v bufete Pri horárni Krasňany.

Za výrobok dostanú odmenu. Detské diela označte menom. Diela budú uverejnené na Facebook profile Rodinného centra Ráčik. Cieľom tohto podujatia je motivovať rodiny k pobytu v prírode v areáli a deti budú mať potešenie pri procese tvorenia aj pri získaní odmeny.

Na podujatie sa môžete nahlásiť na profile Rodinné centrum Ráčik.

Zdroj: MČ Rača