Vyber si strednú školu podľa seba: Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave (VIDEO)

3604

Rozvoj tanečného umenia na Slovensku je spojený so vznikom Slovenského národného divadla v roku 1920. V tomto období pôsobilo v Bratislave viacero súkromných škôl. Prvá štátna škola na Slovensku, ktorá vychovávala profesionálnych tanečníkov bola založená až po 2. svetovej vojne – v roku 1949. V tomto roku vzniklo Tanečné oddelenie Konzervatória v Bratislave so štvorročnou, neskôr päťročnou výučbou. Počas svojej existencie až do roku 1979 vychovalo množstvo vynikajúcich tanečných umelcov.

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave je jediná osemročná štátna škola na Slovensku zameraná na výchovu profesionálnych tanečných umelcov. Vychováva profesionálnych tanečných umelcov v troch odboroch a to v odbore klasický tanec, ľudový tanec a moderný tanec. 

V roku 1979 vznikla Hudobná a tanečná škola, kde sa výučba mladých nadaných detí predĺžila na osem rokov. Zakladateľská osobnosť slovenskej baletnej pedagogiky Eva Jaczová (1920-1998), ktorá bola hlavnou iniciátorkou pri založení tejto školy, vypracovala aj návrh organizačného štatútu, učebné plány a osnovy školy. Svojou dlhoročnou obetavou prácou sa výrazným spôsobom zaslúžila o rozvoj baletného školstva na Slovensku. Škola sa v roku 1991 premenovala na Tanečné konzervatórium a v roku 1999 jej bolo prepožičané meno Evy Jaczovej.

V marci 2005 oslávila škola 25. výročie jej založenia a 55. výročie založenia štátneho baletného školstva na Slovensku.

Pri príležitosti 25. výročia založenia školy udelil prednosta Krajského úradu v Bratislave Tanečnému konzervatóriu Evy Jaczovej medailu „Bulla Aurea Bratislavensis“. Jedno z najvýznamnejších ocenení získala škola v podobe medaily Anny Pavlovovej od Ruského kultúrneho centra v Bratislave.

Štúdium na TKEJ V Bratislave je súvislé osemročné a zahŕňa v sebe výučbu štyroch ročníkov základnej školy a štyroch ročníkov strednej školy. Štúdium sa končí maturitnou a absolventskou skúškou, ktorej súčasťou je Absolventský koncert. Maturita a absolutórium predstavujú stupeň vyššieho odborného vzdelania a oprávňujú absolventa na výkon profesionálnej činnosti v tanečných súboroch a na výkon pedagogickej praxe na konzervatóriu, základných umeleckých školách alebo súkromných školách so zameraním na výučbu scénického tanca.

Zdroj: Konzervatórium Evy Jaczovej

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke školy TU.

Viac fotografií Tanečného Konzervatória Evy Jaczovej nájdete kliknutím NA TENTO ODKAZ.

Foto: Monika Kováčová