Vyberte si tú najlepšiu strednú školu

2493

„Milí budúci stredoškoláci, už o pár mesiacov vás čaká jedno z najvýznamnejších rozhodnutí v živote, výber strednej školy. Stredná škola nie sú iba štyri roky či päť rokov života, je to základ vašej budúcnosti. Nevyberajte si teda školu len podľa toho, kam ide ktorý spolužiak či kamarátka. Vyberte si takú, ktorá je vám svojím programom a zameraním najbližšia. Ponuka 54 župných škôl je rôznorodá, či už sa rozhodnete byť kvetinárom, barbierom, ítečkárom, automechanikom, baletkou, muzikantom, chovateľom koní, rybárom, vodárom, cukrárom, alebo zdravotníkom… skrátka, na území bratislavského regiónu môžete študovať takmer čokoľvek! A prečo je župná škola zárukou dobrej budúcnosti? No jednoducho preto, že každoročne pripravujeme ponuku odborov na školách nielen priamo so zamestnávateľmi, ale aj s odborníkmi na zamestnanosť. Sledujeme, o aké povolania bude o pár rokov záujem, čo od študentov budú vyžadovať zamestnávatelia. Práve podľa ich požiadaviek a výhľadov upravujeme odbornú prípravu na našich stredných školách. Niektoré školy, ktoré patria pod bratislavskú župu, sú jediné na celom Slovensku alebo sa na nich vyučujú odbory, ktoré inde nenájdete! Okrem kvalitného vzdelania môžete na župných školách využívať viacero benefitov. Jedným z nich je ubytovanie v internáte za jedno euro pre študentov zapojených do duálneho vzdelávania. Títo študenti majú navyše aj obed v jedálni za jeden cent. Do duálneho vzdelávania sú zapojené školy pripravujúce budúcich automechanikov, obchodných pracovníkov, pracovníkov v bankách, elektromechanikov a množstvo ďalších. Už počas strednej školy tak máte možnosť získať prax a privyrobiť si! Zamestnávatelia zapojení do duálneho vzdelávania vám v prípade úspešného štúdia garantujú pracovné miesto po ukončení školy. A práve preto sú župné školy zárukou výhod už počas štúdia a dobrej budúcnosti po jeho ukončení.“

Juraj Droba
predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Ako podať prihlášku?

Prihlášku podáva zákonný zástupca žiaka riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje. Ak uchádzač žiadnu základnú školu nenavštevuje, podáva si prihlášku priamo na strednú školu v rovnakých nižšie uvedených termínoch.

Riaditelia stredných škôl 1. februára zverejnili počet žiakov, ktorých môžu prijať do tried prvého ročníka na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré si vyžadujú talentové skúšky. Termín podania prihlášok bol do 20. februára. Najbližšie nás čaká zverejnenie počtu žiakov, ktorých môžu prijať do prvého ročníka na škole v ostatných odboroch. Počty budú známe najneskôr 31. marca 2020. Následne bude potrebné podať prihlášku, a to najneskôr do 10. apríla. Uchádzač môže pritom podať 2 prihlášky.

Ak máte záujem študovať formou externého štúdia alebo kombinovanou formou, či nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy na stredných školách (nadstavbové štúdium, pomaturitné štúdium a skrátené štúdium), termín podania prihlášok je do 31. mája 2020. V prípade, že ste neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, termín podania prihlášky je do 31. júla. Ak si podávate prihlášku na štúdium, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytujú v systéme duálneho vzdelávania, pripojíte aj potvrdenie o odbornom vzdelávaní v systéme duálneho vzdelávania.

Kde nájdem detailný prehľad stredných škôl?

Máte záujem o brožúru s detailným prehľadom stredných škôl? Ak áno, môžeme vám ju poslať aj poštou. Bratislavský samosprávny kraj si za brožúru ani za jej doručenie neúčtuje žiadne poplatky. Ako na to? Na stránke www.strednapremna.sk vyplníte kontaktný formulár a je vaša. Zároveň tu nájdete aj kompletný zoznam stredných škôl v pôsobnosti BSK s celou paletou odborov, ktoré ponúkajú, či elektronickú verziu brožúry.

Olá, olá, maturita volá!

Maturitná skúška je strašiakom každého stredoškoláka. Predstavuje meradlo vedomostí, zručností a všeobecných kompetencií absolventa školy a vstupenku na vysokú školu.

Termíny písomných maturitných skúšok:

  • slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra – 17. marec
  • cudzie jazyky (anglický, nemecký, ruský, francúzsky vo všetkých úrovniach a španielsky a taliansky na úrovni B1, B2) – 18. marec
  • matematika – 19. marec
  • slovenský jazyka a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra – 20. marec (v školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín)

Náhradný termín bude stanovený po ukončení riadneho termínu.

To už je len krôčik k ukončeniu strednej školy. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky bude prebiehať v termíne od 18. mája do 5. júna 2020.