Pokrstili unikátnu zbierku poviedok inšpirovanú prešporskými povesťami M. Ďuríčkovej (VIDEO)

1682

Knihu „Prešporské legendy ožívajú“ uviedli do života vo štvrtok 24. novembra v Bratislave. Pätnásť autorov a osobností v nej zreinterpretovalo povesti Márie Ďuríčkovej z kníh Dunajská kráľovná a Prešporský zvon. Kniha Prešporské legendy ožívajú je projektom záchrany lokálneho kultúrneho dedičstva. Nad projektom, ktorého cieľom je oživiť záujem o povesti z križovatky troch kultúr – Prešporka, prebrali záštitu primátor hlavného mesta SR Bratislava, starostka Starého mesta aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Začalo sa to nápadom kreatívca a spisovateľa Andreja Csina na vznik knihy, ktorá by súčasnej generácii priblížila príbehy z niekdajšej Bratislavy a Prešporka. Práve tie si mnohí pamätáme z knižníc pod názvom Dunajská kráľovná a Prešporské povesti. Zozbierala ich Mária Ďuríčková, legendárna slovenská spisovateľka a autorka mnohých nezabudnuteľných a ocenených kníh pre deti. Jej syn, známy slovenský architekt Ján Masaryk sa touto myšlienkou nadchol a do knihy napísal predslov. Spomína si v ňom na mamu, ktorú oslovoval dada, na históriu Bratislavy a na jej príbehy. Popísal kde a ako Mária Ďuríčková zbierala a zaznamenávala to, čo si ľudia ústnym podaním odovzdávali z generácie na generáciu, teda povesti, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. V predslove okrem iného napísal: „Dával som mame svoje názory a ona si občas nechala poradiť. Kde-tu čo-to skrátila, inde zas rozšírila… Bol som jej vďačný prvočitateľ. Najviac sa mi páčili povesti o čertovi. Mojou obľúbenou dodnes zostáva povesť „Ako bol čert Krampusom“.

Skvelých 18 autorských mien

V knihe s Názvom Prešporské legendy ožívajú, skutočne ožívajú dávne a bájne strašidlá a tajomné postavy, ktoré sú súčasťou bratislavských legiend. Pätnásť autorov a osobností si za predobraz svojich poviedok zvolilo pätnásť povestí z kníh Dunajská kráľovná a Prešporský zvon. Michal Havran napísal poviedku vychádzajúcu zo základov povesti Bratislavský Faust, Pavol Rankov zas nadviazal na Husitský dom. Daniela Kapitáňová opriadla ďalším príbehom Rolandovu studňu, Diana Mašlejová zas Kačaciu fontánu. Katarína Soyka spracovala námet nešťastnej Lemony, Denisa Fulmeková sa odlišným spôsobom vrátila ku svojej Agáte. V knihe si našiel miesto aj dobrodružný príbeh astrobiologičky Michaely Musilovej o bratislavskom Robinzonovi, Michala Hvoreckého o Dunajskej kráľovnej, či Mirky Ábelovej o Bielej pani Pivovaru. Každý z autorov spracoval námet niektorej povesti od Márie Ďuríčkovej autorsky jemu blízkym avšak originálnym spôsobom. Jedinečnosť textov, ktoré nenájdete nikde inde, podporili aj ilustrácie jedného z najaktívnejších súčasných slovenských grafikov a výtvarníkov Matúša Maťátka. Jeho unikátny výtvarný prejav doplnil autorské diela a dôstojne nadviazal na legendárne ilustrácie od Miroslava Cipára v pôvodných knihách povestí. „Poviedky v kombinácii s pôvodnými povesťami sú úžasný východiskový bod, z ktorého sa mohla začať odvíjať moja predstava o ideálnej ilustrácii. Použil som prvky z oboch a do výslednej kresby som pridal vlastný pocit z námetu a príbehu v texte,“ povedal Matúš Maťátko.

Pri každej poviedke nájdu čitatelia anotáciu, ktorá im priblíži pôvodnú povesť, z ktorej autor vychádzal pri jej písaní. A v jej závere zas nájdu informácie, ktoré im autora bližšie predstavia. Jedno z diel vytvorila autorská dvojica Martin Petro a Peter Altof známy ako Expl0ited. V knihe si okrem už spomínaných autorov prečítate aj texty od Michala Brata, Zusky Stožickej, Andreja Csina a Lucie Lackovičovej, ktorá je zároveň jej zostavovateľkou a editorkou. „Práca na tejto knihe bola čistá radosť. Málokedy sa stretne zostava ľudí, ktorí si takto rozumejú a dosiahnutie spoločného cieľa ich natoľko baví a napĺňa. Autorom poviedok sa podarilo vytvoriť príbehy, z ktorých by sa azda mohli stať aj novodobé povesti,“ povedala Lucia Lackovičová.

V závere knihy Prešporské legendy ožívajú je fotografická príloha. Tá mapuje miesta, na ktoré autori poviedok nadviazali vo svojich textoch. Úlohu fotografa lokácií v knihe Prešporské legendy ožívajú zastúpil vnuk Miroslava Cipára – Štefan Cipár. Štefan je nadšený fotograf, ktorý dlhodobo rozpráva príbehy Bratislavy na svojom instagramovom profile „beautifulbratislava“. „Vnímam to aj ako formu rodinného odkazu, že sa môžem podieľať na vzniku knihy, ktorá je spojená s mojím dedkom. Nezabudnem predovšetkým na fotografovanie na Michalskej veži. Práve prechádza rekonštrukciou a to, ako z nej videla Bratislavu legendárna Čierna pani, som fotografoval z lešenia umiestneného naokolo veže.“

Nové príbehy stoja na známych legendách

„Odkaz ľudových povestí sa vytráca. Bratislavské legendy vymierajú spolu so staršími generáciami. Chceme to zmeniť. Chceme priniesť nové legendy a oživiť tým aj záujem o tie dávno minulé. Pretože strašidlá máme stále na očiach a neustále sa prechádzame tými magickými miestami. Len ich nevidíme. Verím, že táto kniha ľuďom otvorí oči. A nie len tým z Bratislavy…,“ povedal o knihe Prešporské legendy ožívajú jej autor Andrej Csino. Čitateľom sa s knihou Prešporské legendy ožívajú dostane do rúk pätnásť poviedok zo súčasnosti, napríklad o novodobých mafiánoch, ktorým sa to zráta podobne ako krivoprísnažnikovi, o partii detí, ktoré stretnú dunajského vodníka, o rusalkách v dystopickom svete, o tajomnom Kempelenovom vynáleze v podzemí Bratislavy, o čudnom taxikárovi, ktorý, nevedno prečo chce, aby jeho cestujúci išli hľadať poklad či o podivných ochrancoch, ktorí svojsky a nekompromisne pomôžu v Bratislave tým, ktorí to práve potrebujú.

A pozor! Tieto legendy nie sú žiadne rozprávky – odporúčaný vek je od 15 rokov. Vstup knihy Prešporské legendy ožívajú na poličky vašich knižníc umožní crowfundingová kampaň na stránke www.presporskelegendy.sk.

Zdroj: ts; Foto: FB Andrej Csino

Fotogalériu z krstu knihy nájdete KLIKNUTÍM NA TENTO ODKAZ.