Výjazdové zasadnutie COTER v Prahe

1103

V dňoch 11.-12.06.2022 sa v kontexte českého predsedníctva v Rade EÚ sa na pozvanie primátora Zdeňka Hříba v Prahe uskutočnilo výjazdové zasadnutie komisie COTER Európskeho výboru regiónov (EVR). Bratislavský kraj na rokovaní zastupoval poslanec BSK a starosta Rohožníka Peter Švaral.

Investície do dekarbonizácie a modernizácie verejnej dopravy a plány udržateľnej mobility patrili medzi kľúčové témy rokovania. Predstavené boli tiež „case studies“ miest Luxemburg, Cluj-Napoca a Metropolitnej oblasti Porto v oblasti podpory udržateľnej mobility.

Na zasadnutí boli prijaté aj stanoviská EVR týkajúce sa nového rámca EÚ pre mestskú mobilitu, usmernení pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) či 8. správy o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Experti BSK pre oblasť dopravy absolvovali tiež bilaterálne stretnutia s pražskými partnermi a mali možnosť pozrieť si projekt električkovej radiály Barrandov – Holyně – Slivenec.

Zastúpenie BSK pri EÚ na FB https://www.facebook.com/BratislavaRegionBrusselsOffice