Výsadba verejnej zelene – Oddychová zóna v Slovenskom Grobe

474

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Výsadba verejnej zelene – Oddychová zóna.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce a tiež z externých zdrojov v rámci BRDS (vo výške 3 500 €).

Okres: Pezinok

Obec: Slovenský Grob

Celkové výdavky projektu: 8 000 €