Výsledky žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci BRDS

3102

V rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy bolo pre tento rok celkovo zaregistrovaných 871 žiadostí, a to v piatich oblastiach podpory.

O 340-tisíc eur v oblasti športu a mládeže sa uchádza 284 projektov (238 – šport, 46 – mládež), o 580-tisíc eur pre kultúru a turizmus sa uchádza 530 projektov (460 – kultúra, 70 – turizmus) a o 260-tisíc na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 57 projektov.

O výsledkoch žiadostí BRDS 2020 rozhodnú župní poslanci koncom mesiaca.

V júni budú žiadatelia informovaní emailom a výsledky budú zverejnené na stránke Bratislavskykraj.sk a BRDS.