Výstavba chodníka a výsadba stromov v obci Kaplna

492

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Výstavba chodníka na novej ulici v dĺžke 430m a výsadba 50ks stromov.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Okres: Senec

Obec: Kaplna

Celkové výdavky projektu: 53 000 €