Župan Droba na Cestnej konferencii: Veľkou výzvou pre kraj je udržateľná mobilita

1142
Predseda BSK Juraj Droba na Cestnej konferencii 2023
Predseda BSK Juraj Droba na Cestnej konferencii 2023

Slovenská cestná spoločnosť zorganizovala v dňoch 28. – 29. marca 2023 v Bratislave najvýznamnejšie odborné podujatie v oblasti cestného staviteľstva a hospodárstva na Slovensku s názvom Cestná konferencia 2023. Záštitu nad podujatím prevzal minister dopravy SR Andrej Doležal a predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Témami tohtoročnej konferencie boli príprava, financovanie a výstavba cestnej infraštruktúry, správa, prevádzka a údržba cestných komunikácií a technický rozvoj v cestnom staviteľstve a hospodárstve.

„Jednou z najdôležitejších výziev Bratislavského kraja, je téma udržateľnej mobility. Neustále sa zvyšujúci počet obyvateľov kraja, ako aj silná suburbanizácia vytvárajú najmä v posledných desiatich rokoch enormný tlak na súčasnú dopravnú infraštruktúru. Každoročne pribudne v kraji 8.000 nových obyvateľov. To je za 10 rokov viac ako 100.000 nových obyvateľov. Veľká väčšina z nich potrebuje denno-denne cestovať. Nehovoriac o tom, že do Bratislavy dochádza viac ako 140.000 ľudí denne. Žiaľ, v deľbe prepravnej práce významne dominuje individuálna automobilová preprava, ktorá tvorí až 73 %. Verejná osobná preprava tvorí iba 27 % na celkovom objeme prepravy,“ uviedol vo svojom úvodnom vystúpení na konferencii Juraj Droba.

Intenzita dopravy na kľúčových vstupoch do Bratislavy predstavuje 40.000 áut denne. Po cestách II. a III. triedy bežne premáva viac ako 20.000 vozidiel denne. Významnú časť dopravy tvorí tranzitná doprava. „Toto všetko sa negatívne podpisuje pod kvalitu ovzdušia v hlavnom meste aj v kraji. Automobilová doprava patrí medzi najväčších znečisťovateľov ovzdušia v kraji, keďže viac ako 60 % vyprodukovaných emisií v rámci dopravy pripadá na automobilovú dopravu,“ vysvetľuje Droba.

Aké sú riešenia?

„Aj keď si všetci na tejto odbornej konferencii uvedomujeme dôležitosť cestnej dopravy, nepochybujem o tom, že budete súhlasiť so mnou, ak poviem, že musíme posilniť podiel verejnej dopravy na celkovom objeme prepravnej práce,“ vyhlásil Droba.

Cieľom BSK je dosiahnuť pomer 50:50 medzi individuálnou a verejnou dopravou do roku 2050. Riešenia popisuje Plán udržateľnej mobility, ktorý je kľúčovým strategickým dokumentom v oblasti dopravy. „Tento dokument hovorí o tom, že riešenie dopravy má byť postavené na koľajniciach. Avšak, nezabúdame ani na cestnú dopravu. V prvom rade sa chceme sústrediť na budovanie obchvatov miest a obcí. Tie pomôžu znížiť intenzitu dopravy v intravilánoch, znížiť emisie a zvýšiť bezpečnosť obyvateľov.“

Prvou lastovičkou je obchvat obcí Malokarpatska. Prvý úsek medzi diaľničnou križovatkou Triblavina a Chorvátskym Grobom odovzdal Bratislavský samosprávny kraj motoristom na jeseň minulého roka. Ide o úplne prvú cestu, ktorú postavila ktorákoľvek župa na Slovensku od začiatku svojej novodobej histórie. V stavbe tohto obchvatu chce samosprávny kraj pokračovať. Obísť by mal Pezinok, Modru, Svätý Jur ako aj priľahlé obce v mikroregióne Malokarpatska. Nový obchvat chce župa budovať aj pri okresnom meste Malacky.

S cestnou dopravou nepochybne súvisí aj budovanie záchytných parkovísk. Za uplynulé roky ich pribudlo v našom kraji celkovo sedem. Nachádzajú sa v tesnej blízkosti železničných staníc. Vodič tak svoje auto komfortne odparkuje na vonkajšom okraji hlavného mesta a ďalej už cestuje verejnou dopravou.

„Bratislavský kraj má spomedzi všetkých krajov síce najmenšiu dĺžku regionálnej cestnej siete, avšak ide bezpochyby o najvyťaženejšie cesty na Slovensku. Tomu donedávna zodpovedal aj ich stav. Rozhodli sme sa preto spustiť komplexné rekonštrukcie ciest. Využívame pri nich moderné technológie, ktoré dosiaľ na cestách II. a III. triedy v našom kraji využívané neboli. Ide o recykláciu za horúca alebo za studena na mieste. Nielenže tým zvyšujeme životnosť vozoviek, ale aj šetríme suroviny a v neposlednom rade aj životné prostredie,“ uzavrel Juraj Droba.

Fotografie z konferencie NÁJDETE TU.

Foto: Monika Kováčová