13. január 2021 – XXIV. zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

2608

Poslanci Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) svojím súhlasom podporili predĺženie termínu na podávanie žiadostí do Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS). Žiadatelia o dotáciu môžu svoje projekty prihlasovať až do 15. februára. Zároveň odobrili aj kontrolu urovnania záväzkov v cestárskej spoločnosti.

Predĺženie termínu podávania žiadosti o regionálne dotácie

„Termín na podanie žiadosti o regionálne dotácie sme predĺžili o mesiac. Verím, že žiadatelia budú mať dostatočný časový priestor a podarí sa im zaregistrovať čo najviac kvalitných projektov. Žiadosti sa tento rok podávajú výlučne elektronicky a preto sme na náš web BratislavskyKraj.sk pridali aj podrobný návod ako postupovať,“ povedal predseda BSK Juraj Droba.

Poslankyňa BSK a starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová, v rade za ňou vicežupanka BSK Alžbeta Ožvaldová

BRDS je pre rok 2021 otvorená v štyroch oblastiach podpory: kultúra, mládež, šport a ochrana životného prostredia a rozvoja vidieka. Celkovo na projekty pôjde vyše milión eur. Na projekty z oblasti kultúry je vyčlenených 345 000 eur. Sumu 293 250 eur získajú projekty zamerané na podporu športu. Projekty na podporu mládeže podporí župa celkovou sumou 51 750 eur. Pre oblasť na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka je alokovaných 345 000 eur. Všetky výzvy sú teda stále otvorené a to až do 15. februára 2021. Podrobnejšie informácie týkajúce sa BRDS nájdete tu: https://bratislavskykraj.sk/brds/

Tento rok začne fungovať nová cestárska spoločnosť

Poslanci opätovne schválili urovnanie záväzkov cestárskej spoločnosti Regionálne cesty Bratislava (RCB), ktorá spravovala cesty II. a III. triedy a zároveň poverili hlavného kontrolóra BSK vykonaním kontroly ešte pred samotným podpisom dohôd o urovnaní a realizáciou úhrady. Úhrada nárokov spoločnosti RCB na základe zmlúv a vykonanej internej analýzy činí necelé dva a pol milióna eur. Poslanci schválili urovnanie ešte v septembri 2020, ale úhrada sa v minulom roku nerealizovala, nakoľko sa konali rokovania s jednotlivými veriteľmi spoločnosti a uskutočnili sa právne kroky voči niektorým veriteľom. Tieto rezervované finančné prostriedky je možné použiť aj v roku 2021. Potrebné však bolo schválenie zmeny rozpočtu na rok 2021.

Zastupiteľstvo opäť prebehlo online vďaka systému, ktorý sme vyvinuli u nás na župe. Poslancom umožní prihlasovať sa do rozpravy aj hlasovať.

Ešte v minulom roku schválili poslanci vznik novej cestárskej spoločnosti Regionálna správa ciest BSK, a.s., ktorá je už zapísaná v Obchodnom registri a naplno začne fungovať tento rok.

„Súčasné vedenie BSK zdedilo v minulosti zložitý majetkový a právny problém týkajúci sa spoločnosti RCB. Firmy de facto ovládal súkromný akcionár. V priebehu minulého roka sa nám podarilo dostať celú firmu pod kompletnú manažérsku i vlastnícku kontrolu. Schválili sme urovnanie záväzkov firmy a vznik novej cestárskej spoločnosti, ktorá bude môcť začať s čistým štítom. Posledným krokom bude zrušenie starej spoločnosti,“ uzavrel predseda BSK Juraj Droba.

Materiály na rokovanie si môžete pozrieť TU.

Sprava župan BSK Juraj Droba a zástupca riaditeľky úradu Emil Pavlík