Z budovy Majáka nádeje vyviezli tri veľkokapacitné kontajnery odpadu

790

Priestory budovy na Karpatskej ulici v bratislavskom Starom Meste sú po rokoch nefunkčnosti vypratané, dekontaminované a vydezinfikované.

Uviedol to hovorca Starého Mesta Matej Števove. Ide o niekdajšie sídlo neziskovej organizácie Maják nádeje, ktoré v súčasnosti patrí neziskovej organizácii Dobrý dom. Jej zakladateľom je mestská časť.

„Ukončená bola druhá etapa prác, realizácia projektu Revitalizácia budovy, ktorého cieľom je dekontaminácia a dezinfekcia priestorov,“ skonštatoval Števove. Nezisková organizácia naň dostala grant 10.000 eur. Týmto prácam predchádzalo vypratanie znehodnoteného nábytku. Za pomoci dobrovoľných hasičov zo Starého Mesta, Dúbravky a Devínskej Novej Vsi sa podarilo vyviezť tri veľkokapacitné kontajnery. 

Mestská časť na sociálnej sieti podotkla, že roky zanedbania „urobili svoje“, a to zdevastované a znečistené zariadenie i sociálne priestory, špinavé okná, mŕtve hlodavce a holuby či tony vtáčieho a potkanieho trusu. Hasiči preto museli pracovať v ochranných oblekoch. „Kopy trusu sa odsávali sacím bagrom, steny a podlahy sa potom ešte ručne oškrabali. Holuby a hlodavce sa takisto zbierali ručne. Na záver sa urobila dôkladná odborná dekontaminácia a dezinfekcia,“ priblížila samospráva.

Vyčistené priestory sú pripravené na obhliadky potenciálnych nájomníkov, ktorí majú záujem poskytovať sociálne služby. Cieľom mestskej časti i neziskovej organizácie je prinavrátiť priestorom ich pôvodný verejnoprospešný charakter, využívanie na sociálne či humanitárne účely. „V súčasnosti prebiehajú intenzívne rokovania o možnostiach nájmu, ktoré je však nateraz predčasné konkretizovať,“ doplnil Števove.

Nezisková organizácia Dobrý dom plne pod kontrolou mestskej časti bola zapísaná do registra neziskových organizácií vlani v júli. Majetok pôvodnej organizácie Maják nádeje, ktorá je v likvidácii, bol prevedený v katastri nehnuteľností v januári 2021.

Zdroj: TASR