Z Komenského námestia sa má stať Komenského parčík

1261

Na obnove Komenského námestia začalo mesto pracovať ešte minulý rok dočasným programom. Prebehol participatívny proces s obyvateľmi aj odborníkmi a dnes bola vyhlásená architektonická súťaž na novú podobu námestia. Z Komenského námestia sa má stať Komenského parčík.

Hlavným cieľom je dostať do priestoru viac vzrastlej zelene a vytvoriť verejné priestranstvo komorného charakteru v centre mesta. Územie je súčasťou prepojenia medzi Hviezdoslavovým námestím a východnou časťou centra mesta, s výbornou pešou dostupnosťou, v blízkosti zastávok mestskej hromadnej dopravy, ale zároveň je skryté.

Súčasťou zadania je vypracovanie riešenia krajinnej úpravy, dopravného riešenia, architektonických objektov aj návrh mobiliáru a verejného osvetlenia. V tesnom okolí priestranstva sú budovy s pamiatkovou hodnotou: okrem budovy Mestského divadla z východnej strany námestie ohraničuje budova Obchodnej a priemyselnej komory, za divadlom z Gorkého ulice je to národná kultúrna pamiatka Palác Motešických.

Komenského námestie naposledy ako námestie s parkom zažili ľudia v 70-tych rokoch minulého storočia. Historicky pritom námestie vzniklo ešte v 19. storočí pri vtedajšom mestskom divadle.

V roku 1912 odhalili v parku pamätnú fontánku grófa Štefana Pálffyho, ktorej časť je zachovaná v Galérii mesta Bratislavy.

Zdroj: FB