Záhorská Ves: Očipované nádoby na zmesový odpad majú motivovať k triedeniu

768
Foto: sensoneo.com/čipovanie smetných nádob
Foto: sensoneo.com/čipovanie smetných nádob

V Záhorskej Vsi budú čipovať nádoby na zmesový odpad. Samospráva najzápadnejšej obce na Slovensku tým chce sprehľadniť objem vyvezeného komunálneho odpadu a zároveň motivovať občanov k vyššiemu triedeniu a väčšej  zodpovednosti za vytvorený odpad.

„V súčasnosti vychádza na obyvateľa obce ročne viac ako 220 kg komunálneho odpadu, čo je stále veľmi vysoké číslo v porovnaní s inými obcami na Slovensku,“ upozorňuje samospráva. Poukazuje tiež na to, že hoci v roku 2021 narástla úroveň triedenia na 28,46 percenta, vo vedľajšej obci Suchohrad bolo vytriedených až 47,34 percenta odpadu. „Produkujeme veľa odpadu a zároveň stále málo triedime,“ konštatuje samospráva.

Čipovanie zmesových nádob, ktoré sa začne od 23. augusta, má preto viesť k vyššej miere separácie a tým aj zníženiu poplatkov za odpad. „Ak namiesto triedenia hádžeme všetko do nádoby na zmesový komunálny odpad, sami si vývoz smetí predražujeme. Za vytriedený odpad neplatíme, platíme len za zmesový komunálny odpad,“ pripomína samospráva.

Od evidencie si obec sľubuje takisto zníženie počtu skrytých tvorcov odpadu. „Teda tých, ktorí si platia za jednu smetnú nádobu, no nechávajú si ich vynášať viac, platia si za jeden vývoz mesačne, ale nechávajú si nádobu vysýpať každé dva týždne a podobne,“ vysvetľuje obec s tým, že celkové náklady sa napokon rozrátajú medzi všetkých. Od 1. októbra budú v Záhorskej Vsi vyvážať odpad len z očipovaných nádob.

Zdroj: TASR