Úvod Zasadnutie zastupiteľstva 17. decembra 2021

Zasadnutie zastupiteľstva 17. decembra 2021

Zasadnutie zastupiteľstva 17. decembra 2021

Dokumenty

Pozvánka na XXX. zasadnutie Z BSK 17. 12. 2021

Prezenčná listina poslancov Z BSK 17.12.2021

Výsledky hlasovaní_17. 12. 2021

UZNESENIA Z BSK 17. 12. 2021

Zápisnica zo zasadnutia Z BSK 17.12.2021

Materiály vo formáte ZIP

Materiály na rokovanie Z BSK 17. 12. 2021

Materiály

01. Kontrola plnenia uznesení 16. október – 26. november 2021

01. Kontrola plnenia uznesení 16. október – 26. november 2021_akt. 9.12.21

02. Aktualizácia

02. Odpočet a aktualizácia AP 2022

02. Odpočty

03. Ecoregion Príloha č. 1

03. Ecoregion Príloha č. 2

03. Ecoregion

04. BSK a Evropská kulturní stezka

04. BSK a Evropská kulturní stezka_stanovy

05. Rozpočet Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2022

05. Rozpočet_2022-2024_DS UZN

05. Rozpočet_2022-2024_Navrh rozpoctu 2022 – 2024_final

05. Rozpočet_2022-2024_Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK

06. Informácia o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1.1. – 30.9.2021

07. VZN sociálne veci december 2021_2

08. VZN sociálne veci december 2021_1

09. V. zmena účelového určenia Rača

09. V. zmena účelového určenia Rača_príloha

10. Prílohy_Rybničná_anonym

10. Vysporiadanie časti oplotenia Rybničná

11. Odplatné vecné bremeno Nová Dedinka

11. Odplatné vecné bremeno Nová Dedinka_prílohy

12. Vymenovanie členov OHK BRDS kultúra 2022

13. Ocenenia BSK za rok 2021

13. Ocenenia BSK_nominácie

13. Ocenenia BSK_zápisnica

14. Plán zasadnutí Z BSK na rok 2022

15. ÚHK Návrh plánu KČ na 1. polrok 2022

Rôzne

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo naživo

viac