Žiaci Strednej odbornej školy podnikania sa zúčastnili na medzinárodnom veľtrhu CFA v Bruseli

526

Za pomoci sponzorov, ktorí ocenili kvalitu cvičnej firmy FillEco, sa žiaci SOŠ podnikania zúčastnili na medzinárodnom veľtrhu CFA v Bruseli 8. – 10. marca 2023 ako jediní zo Slovenska.

Okrem intenzívneho obchodovania v angličtine s vyše 100 cvičnými firmami z Belgicka, Francúzska, Holandska a Rakúska mali možnosť prezrieť si pôsobivé priestory Európskeho parlamentu, nazrieť na rokovania výborov Európskeho parlamentu a osobne sa stretnúť s europoslankyňou Luciou Ďuriš-Nicholsonovou.

V Parlamentáriu žiakov upútalo digitálne interaktívne predstavenie o vzniku Európskej únie, množstvo informácií o jej členských krajinách a živote v nich. Trochu času ostalo aj na večernú prehliadku mesta a žiaci sa tiež zvládli popasovať aj so štrajkom dopravcov a neprívetivým počasím.

Poďakovanie za podporu patrí pani K. Gillerovej, firme AirlogyLabs a pánovi M. Liptákovi, ktorí žiakov v Bruseli aj osobne sprevádzali a ČSOB za finančný dar.