Zmeny na pracoviskách Ministerstva vnútra počas núdzového stavu

1001

Od pondelka 5.októbra platia nové opatrenia v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na pracoviskách Ministerstva vnútra. Ide o poskytovaní služieb evidencie vozidiel na dopravných inšpektorátoch, oddelení dokladov, pracovísk okresných úradov a klientskych centier.

Dopravné inšpektoráty

Dopravné inšpektoráty budú vykonávať všetky evidenčné úkony, avšak len u občanov, ktorí sa objednajú online pomocou elektronickej služby. Vstup na dopravný inšpektorát im bude umožnený maximálne 5 minút pred termínom. Vyhotovené osvedčenia o evidencii vozidla sa počas núdzového stavu nebudú doručovať na oddelenia dokladov, ale na adresu žiadateľa.


Oddelenia dokladov

Vodičské preukazy a cestovné pasy sa budú vydávať bez obmedzení. V agende občianskych preukazov sa počas núdzového stavu na oddeleniach dokladov nebudú vydávať certifikáty pre elektronický podpis, keďže na tento účel je k dispozícii bezplatná elektronická služba.

Evidencia zbraní

Na úseku zbraní a streliva polícia nebude prijímať žiadosti o vydanie zbrojných preukazov a zbrojných licencií ani žiadostí o udelenie výnimiek k nadobudnutiu vlastníctva či držby zbrane, keďže počas núdzového stavu sa nebudú vykonávať skúšky odbornej spôsobilosti ani potrebné obhliadky priestorov. Nebudú sa vydávať ani potvrdenia o vypožičaní a prenájme zbrane.