Zmodernizovaná jedinečná cesta už pre každého!

1039

Cesta medzi Rohožníkom a Malackami, ktorá je dôležitou spojnicou malokarpatského podhoria s okresným mestom Malacky a cez diaľnicu D2 aj s hlavným mestom, je po 13 mesiacoch opäť otvorená motoristom. Tí už tak jazdia po modernej, kvalitnej a kapacitne vyhovujúcej ceste.

„Príbeh cesty sa začal v roku 2011, kedy prišlo z dôvodu nevyhovujúceho stavu k zjednosmerneniu premávky nákladnej dopravy v smere Rohožník – Malacky. Následne sa vytvorila silná iniciatíva zo strany Bratislavského samosprávneho kraja, obce Rohožník ako aj zamestnávateľov v regióne, s ktorými bolo v roku 2012 podpísané Memorandum o spolupráci pri riešení technického stavu cesty. Župa v nasledujúcich rokoch vyvíjala enormné úsilie ohľadom zabezpečenia externých zdrojov na financovanie tohto projektu, ako aj projektovania, stavebného konania a realizácie samotnej stavby,“ objasnil Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník – Malacky sa začala minulý rok v auguste a práce trvali 13 mesiacov. Cesta, ktorá je od 18. októbra od 18:00 hodiny sprístupnená verejnosti, je unikátna v tom, že ide o prvú regionálnu cestu s betónovým krytom. Hlavnými výhodami použitia tejto technológie je dlhšia životnosť bez nutnosti opráv, výborné protišmykové vlastnosti vozovky a s tým súvisiaca vyššia bezpečnosť ako aj nižšie náklady na prevádzku a údržbu vozovky. Modernizácia sa týkala takmer 8 kilometrového úseku cesty, pričom okrem iného boli upravené šírkové parametre cesty z pôvodných šiestich na súčasnú hodnotu 9,5 metra ako aj úprava smerového vedenia cesty v rizikových úsekoch, čo prispeje k celkovému zvýšeniu bezpečnosti účastníkov cestnej premávky.

Prínosom cesty je aj obnovenie obojsmernej dopravy osobných aj nákladných vozidiel, nakoľko cesta predstavuje najrýchlejšie dopravné spojenie do okresného mesta a na diaľnicu D2 nielen pre obec Rohožník, ale aj pre obce Sološnica, Kuchyňa, Plavecké Podhradie a Plavecký Mikuláš. Zároveň bude zrušená obchádzková trasa cez obce Pernek a Kuchyňa, vďaka čomu sa zvýši kvalita života obyvateľov týchto obcí.

Ďalšou pridanou hodnotou v súvislosti s otvorením zrekonštruovanej cesty je skrátenie cestovania z Rohožníka do Malaciek o 15 minút oproti času stráveného v autobuse počas rekonštrukcie cesty. Zároveň sa aj upravili cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy. Cestujúci vďaka tomu ušetria štvrť hodiny cestovania a aj vďaka nadväznostiam na vlaky sa rýchlejšie dostanú do cieľa svojej cesty. Od  soboty 19. októbra 2019 tak bude linka 289 opäť na svojej štandardnej trase.

Celkové náklady dosiahli 9 075 606,65 eur, z ktorých takmer 80% (čo je 6 930 653,07 eur) prefinancuje bratislavská župa cez eurofondy. Nakoľko projekt Modernizácie cesty III. triedy 1113 Rohožník – Malacky bol realizovaný vďaka nenávratnému finančnému príspevku poskytnutého v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorého Riadiacim orgánom je Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

„Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácií tohto kľúčového projektu, ako aj všetkým, ktorí svojou kvalitnou prácou prispeli k tomu, že je už cesta otvorená a slúži tak obyvateľov obcí, kraja, ale aj investorom prinášajúcim do regiónu pracovné príležitosti,“ dodal bratislavský župan Juraj Droba.

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE: tu