Župa zabezpečí lekárom rúška

2464

Nákup rúšok a dezinfekcie, upravené cestovné poriadky, prerušenie prevádzky v župných zariadeniach sociálnych služieb. To je len časť ďalších preventívnych opatrení, ktoré prijal krízový štáb Bratislavského samosprávneho kraja v záujme ochrany zdravia a života obyvateľov. Cieľom je predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19.

„Na dnešnom zasadnutí Krízového štábu Bratislavského samosprávneho kraja sme sa rozhodli, že všeobecným lekárom v kraji zabezpečíme ochranné rúška. Už tento týždeň rozdistribuujeme prvých 500 rúšok. Tie sú primárne určené pre všeobecných lekárov pre dospelých a pre pediatrov. Pristupujeme aj k úprave cestovných poriadkov prímestských liniek a sprísňujeme ochranu klientov v zariadeniach sociálnych služieb. Školské vyučovanie je na župných stredných školách prerušené zatiaľ do piatku,“ zhrnul závery dnešného zasadnutia krízového štábu BSK župan Juraj Droba.

Lekári

Župa apeluje na lekárov, aby aj naďalej boli prvým oporným bodom pre pacientov. Lekári sa dnes však v týchto dňoch stretávajú s nedostatkom ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov. Preto sa Bratislavský samosprávny kraj na svojom dnešnom zasadnutí Krízového štábu BSK rozhodol pomôcť lekárom a zdravotným sestrám v ambulanciách a zabezpečí 20 000 rúšok a dezinfekčné prostriedky. Prvých 500 rúšok rozdistribuuje župa už v priebehu tohto týždňa.

Zariadenia sociálnych služieb

Krízový štáb BSK rozhodol aj o prerušení prevádzky zariadení, ktoré poskytujú ambulantnú a týždennú pobytovú formu sociálnej služby. V prípade poskytovania celoročnej sociálnej služby naďalej platí opatrenie z minulého týždňa týkajúce sa zákazu návštev. Rodičia alebo opatrovníci klientov môžu využiť zjednodušené postupy pri uplatňovaní nároku poistencov na ošetrovné a nemocenské, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa ako reakciu na aktuálne riziká šírenia nákazy koronavírusu.

Opatrenia sa týkajú Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Kampino, Centrum sociálnych služieb Sibírka, DSS prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých, Gaudeamus – Zariadenie komunitnej rehabilitácie, DSS pre deti a dospelých Integra, Zariadenia sociálnych služieb Rosa, DSS pre deti a dospelých na Javorinskej, DSS Rozsutec a DSS a Zariadenie pre seniorov Pezinok (DSS Hestia).

Doprava

Bratislavská župa upravuje od zajtra aj cestovné poriadky prímestských liniek Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Tie budú jazdiť v prázdninovom režime. To znamená, že premávať budú len spoje, ktoré sú v cestovných poriadkoch bez označenia, alebo označené inverzným symbolom „11“. Cestujúci si môžu kúpiť lístky aj cez aplikáciu Bratislavskej integrovanej dopravy. Bratislavský samosprávny kraj priebežne pokračuje aj v ďalšej dezinfekcii autobusov.

Školy
Výučba na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja ostáva prerušená do piatku 13. marca.

Na stránke www.bratislavskykraj.sk sú priebežne aktualizované všetky dostupné informácie.