Župná Stredná odborná škola dopravná hostila západoslovenské kolo súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2023

765
Župná Stredná odborná škola dopravná hostila západoslovenské kolo súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2023
Župná Stredná odborná škola dopravná hostila západoslovenské kolo súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2023

Na Strednej odbornej škole dopravnej v Bratislave, sa konalo oblastné západoslovenské kolo súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2023. Vyhlasovateľom súťaže je MŠVVaŠ SR a organizátorom súťaže je CPASR. Usporiadateľom oblastného kola bola Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava. Cieľom 21. ročníka súťaže je propagácia a popularizácia autoopravárenských profesií medzi širokou verejnosťou, ako aj prepojenie zamestnávateľov so školami a žiakmi.

V rámci súťaže prebieha porovnanie kvality odborného vzdelávania a prípravy žiakov a nadviazanie spolupráce medzi  vyučujúcimi a žiakmi zúčastnených škôl. Súťaže sa zúčastnilo dvanásť postupujúcich žiakov. Oblastné kolo pozostávalo z troch častí.

Teoretická časť bola zameraná na preverenie odborných znalostí z konštrukcie motorových vozidiel, elektrotechniky, elektroniky, technológie opráv motorových vozidiel, diagnostiky porúch motorových vozidiel, v poznávacej časti žiaci identifikovali komponenty motorových vozidiel. Súťažiaci absolvovali v praktickej časti päť pracovísk pneuservis, 3D geometriu kolies, nastavovanie svetiel, diagnostiku motora a opravy závitov. Pracovné výkony súťaže hodnotili zástupcovia zamestnávateľov.