Januárové župné zastupiteľstvo schválilo rozpočet aj akčný plán

1559

Na Zastupiteľstve BSK poslanci schválili rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2023-2025.

Prečítajte si: Župní poslanci schválili rozpočet. Najviac investícií pôjde do revitalizácií ciest a na vzdelávanie

Stratégia rozvoja kultúry v BSK na roky 2021 – 2027 bol tiež jeden z bodov, o ktorých v piatok 27. januára rokovali poslanci Zastupiteľstva BSK na svojom II. pracovnom zasadnutí. Poslanci sa zaoberali aj ideovým zámerom deinštitucionalizácie a transformácie Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Kaštieľ v Stupave, ako aj aktualizáciou Akčného plánu BSK na roky 2021-2027. Zastupiteľstvo prerokovali návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt obchvatu Malokarpatského regiónu.

Materiály na rokovanie zastupiteľstva nájdete po kliknutí TU.

Videoprenos si môžete pozrieť tu: