Aj tento rok sme naštartovali spoluprácu s koordinátormi školských parlamentov BSK

759

Pred pár dňami sa nám opäť podarilo zorganizovať v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže – sekciou Mládeže, stretnutie koordinátorov školských parlamentov s názvom Kick-UP. Toto je podujatie je určené pre učiteľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktorí pôsobia na pozícii koordinátora školského parlamentu na svojej škole. Pomáhajú svojim žiakom vytvárať školské parlamenty a posilňovať zastupiteľskú demokraciu na svojich školách. Sú učiteľmi a zároveň mentormi, projektovými manažérmi a hlavne kamarátmi svojich študentov.

Začiatkom roka vstúpila do platnosti novelizácia zákona, ktorá sa priamo dotýka školských parlamentov. Prispôsobenie všetkých potrebných dokumentov školy, návod ako na to, ale najmä praktické skúsenosti boli nosnou témou stretnutia. Okrem toho je cieľom takýchto stretnutí aj vzájomné spoznanie sa a riešenie aktuálnych problémov v oblasti správneho riadenia procesov súvisiacich so školskými parlamentami na školách, motivácia žiakov a posilnenie ich osobnostných kompetencií a zodpovednosti sa vlastné rozhodnutia.

sme radi, že sme im aj tento rok vedeli spoločne s NIVAM – sekciou Mládeže zorganizovať spoločné podujatie a veríme, že každý účastník si z neho okrem užitočných vedomostí odniesol aj množstvo inšpirácie a v neposlednom rade príjemný pocit zo svojej práce.