Bratislavský samosprávny kraj pozastavuje pre tento rok Bratislavskú regionálnu dotačnú schému

1309

Slovensko a celý svet sa nachádza vo veľmi nepríjemnej situácii spôsobenej novým koronavirusom. Prerástol až do pandemického charakteru a Slovensko muselo prijať od februára niekoľko opatrení na spomalenie šírenia nákazy.  Tie významným spôsobom ovplyvnili a naďalej ovplyvňujú ekonomiku. Aj BSK zodpovedne pristúpil k tomuto problému a musel prijať množstvo opatrení. Podľa prognózy bude mať samosprávny kraj výpadok daňových príjmoch do konca roku približne 8 miliónov EUR.

Bohužiaľ, aj v našom kraji prišlo k výraznému poklesu príjmov. Museli sme preto začať hľadať úspory v rozpočte a prehodnotiť, ktoré finančné prostriedky sú pre župu nevyhnutné. S prichádzajúcou sociálnou krízou sme museli prijať rázne opatrenia.

Úprava rozpočtu ráta s úsporami v troch oblastiach – presunom plánovaných investičných projektov, regulovaním dotačných prostriedkov a prevádzkovými úsporami. Negatívne ovplyvnené pandémiou sú tak rozpočty cestovného ruchu, školstva, dotácií, sociálnych služieb a k zníženiu výdavkov na tento rok príde aj v rámci spolufinancovania projektov EÚ či v prípade investičného plánu v oblasti cestnej infraštruktúry.

Úsporné opatrenia sa týkajú aj Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS). Žiaľ, aj napriek tomu, že ide o populárny projekt, na základe Uznesenia zo Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 29. mája boli výzvy na kultúru, turizmus, mládež, šport a rozvoj vidieka pre rok 2020 zrušené.

BSK chápe, že vzniknutá situácia je pre mnohých nepríjemná, ale župa musí v prvom rade zabezpečiť základné funkcie pre obyvateľov kraja v oblasti sociálnych vecí, školstva či dopravy. Akonáhle to bude možné, bude sa snažiť túto schému znovu otvoriť.

Sledujte preto priebežne stránku Bratislavského samosprávneho kraja, kde sa dozviete aktualizované informácie.