BVS: Vody z verejného vodovodu sa nemusíte obávať, je bezpečná

1262

Voda z verejného vodovodu je bezpečná, a dokonca podľa aktuálnych informácií, je koronavírus viac citlivejší na dezinfekciu chlórom ako viaceré patogény, ktoré sa z vody týmto spôsobom odstraňujú.

Pitná voda z kohútika nemá potenciál stať sa prenášačom vírusu. Laboratórium BVS v tejto mimoriadnej situácií vykonáva kontrolu kvality pitnej vody. Navyše treba povedať, že doteraz nebola pitná voda ani v jednom prípade potvrdená ako zdroj prenosu tohto ochorenia.

„Chcem uistiť verejnosť, že sme spravili všetky potrebné preventívne opatrenia, aby sa ľudia mohli spoľahnúť na to, že voda, ktorú pijú a používajú na umývanie rúk je maximálne bezpečná“, povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Peter Olajoš.

Opatrenia, ktoré BVS prijala, sa predovšetkým týkajú ochrany zamestnancov a vytvorenia personálnej zálohy v prípade nárastu chorobnosti. V maximálnej možnej miere využíva home office, preorganizovali sa smeny na technických objektoch tak, aby sa minimalizovalo prípadné šírenie nákazy alebo vyškoľuje ďalší personál na obsluhu kľúčových činnosti BVS.

BVS chce rokovať aj o prednostnom testovaní zamestnancov vodární v prípade podozrenia na korovnavírus. Cieľom je garantovať bezpečnú dodávku vody do domácností aj v prípade nárastu chorobnosti.

Zdroj: BVS