Deň otvorených dverí európskych inštitúcií

880

V sobotu 7. mája 2022 sa uskutočnil „Europe Day2022“, teda Deň otvorených dverí európskych inštitúcií. EÚ si týmto podujatím každoročne pripomína podpis Schumanovej deklarácie (9.5.1950), ktorá položila základy dnešnej Európskej únie. Inštitúcie EÚ otvorili svoje dvere tisíckam návštevníkov z celého sveta, aby sa bližšie oboznámili s ich fungovaním a prínosom EÚ pre obyvateľov. Tento rok vedľa vlajky EÚ viala aj ukrajinská vlajka ako symbol solidarity Európskej únie s Ukrajinou Bratislavský kraj v spolupráci so Stálym zastúpením SR pri EÚ, Košickým a Trnavským krajom pripravil spoločný prezentačný stánok v budove Rady EÚ. Návštevníci mali možnosť prostredníctvom interaktívnych súťaží a kvízov bližšie spoznať regióny Slovenska, ich kultúru a historické a prírodné pamiatky.