Do tretice všetko dobré – u Matulayovcov ďalší farebný deň

331
Do tretice všetko dobré – u Matulayovcov ďalší farebný deň
Do tretice všetko dobré – u Matulayovcov ďalší farebný deň

Tentokrát venovaný podpore ľuďom s poruchou autistického spektra. Bol menej oficiálny, viac hravý a najviac podporný. Prišli škôlkári z MŠ Damborského aj z MŠ Bullova, klienti zo ŠZ Rosa aj Andreas. Ale tiež rodičia detí na ihrisku, keďže táto akcia mala komunitný charakter.

Spoločnými aktivitami sme vyjadrili podporu spoločnému životu – bez predsudkov, s individuálnym nastavením k spokojnosti všetkých, nie len autistov. A keďže v CSSpKM ich máme cca 40 – viem, o čom hovoríme.

„Ďakujem, že svojou účasťou sa pripojili aj pán starosta MČ Dúbravka Martin Zaťovič, pán podpredseda BSK Juraj Štekláč, riaditeľka OSV na BSK Marica Šiková spolu s Jankou Matulovou. Veľmi sa tešíme, že ich neodradilo mrazivé ráno a svojou dobrou náladou sa pridali k vysmiatym deťom, ktoré skákali vo vreci, pretekali na kolobežkách, triedili farby a hľadali ukryté predmety a nakoniec spolu s riadnym vetrom sa im darili parádne bubliny.“ povedala riaditeľka CSSpKM Jana Čajágiová.