Domov sociálnych služieb Rozsutec pripravil milé podujatia pre svojich klientov

1897

V mesiacoch apríl a máj si v Domove sociálnych služieb Rozsutec pripravili prijímatelia spoločne so sociálnymi pracovníkmi tematické posedenia, ktoré uskutočnili za prísnych bezpečnostných epidemiologických opatrení. Posedenia sa konali v nových oddychovo-rekreačných priestoroch pod pergolou na dvore zariadenia.

Veľkonočne posedenie sa konalo ako nová netradičná aktivita pre prijímateľov zariadenia, samozrejme, tentoraz bez návštev. Prijímatelia boli od začiatku zvedaví, čo ich čaká a veľmi sa na posedenie tešili. Pripravili občerstvenie vo forme dvoch barančekov a vyzdobili areál pergoly balónikmi. Poobede sa stretli vonku za krásneho slnečného počasia v patričných rozostupoch, kde si povedali zážitky z minulého týždňa a pochválili sa navzájom svojimi úspechmi. Následne si vyskúšali vedomostný kvíz, ktorý si pre nich pripravila sociálna pracovníčka z oblasti biológie, zemepisu a všeobecného prehľadu. Odmenou im bolo čokoládové vajíčko.

Májové posedenie nahradilo tradičný každoročný majáles. Posedenia pod pergolou sa zúčastnili všetci celoroční prijímatelia, ktorí spolu prežili pod jednou strechou strach i nádeje koronavírusových opatrení. Počas posedenia absolvovali vedomostný kvíz. Otázky sa týkali chodu zariadenia a prijímateľov. Nasledoval fotokvíz pripravený sociálnou pracovníčkou, kde prijímatelia hádali, kto je na fotografiách v mladých rokoch. Vždy to bol niekto z nich alebo z personálu zariadenia. Nakoniec prijímatelia súťažili v hudobnom kvíze, kedy si vypočuli pár tónov z pesničky a hádali o ktorú sa jedná. Súčasťou májového posedenia boli aj vystúpenia prijímateľov v speve a v hre na klávesový nástroj.