Dopravný podnik vyhlásil tender na 50 hybridných trolejbusov

481

V uliciach Bratislavy by mali v blízkej budúcnosti jazdiť nové hybridné trolejbusy. Dopravný podnik Bratislava vyhlásil verejné obstarávanie na nákup 50 trolejbusov, ktoré jazdia časť trasy pod trolejovým vedením a časť na trakčné batérie. Mestský dopravca chce obstarať tri typy trolejbusov, a to 12-, 18- a aj 24-metrové trojčlánkové megatrolejbusy.

DPB plánuje obstarať 16 hybridných 24-metrových trojčlánkových megatrolejbusov s kapacitou aspoň 160 cestujúcich. „Skúšané vozidlo v novembri 2020 bez problémov zvládlo aj ostré zákruty na trase linky 201. Práve na jednu z najvyťaženejších liniek v hlavnom meste by sme chceli megatrolejbusy nasadiť a nahradiť tak doterajšie 19-metrové kĺbové trolejbusy,“ spresnil dopravca. Odhadovaná hodnota zákazky je 19.413.000 eur bez DPH.

DPB chce nakúpiť aj 23 kusov 18-metrových hybridných trolejbusov, ktoré budú mať kapacitu minimálne 115 cestujúcich. DPB by ich chcel nasadiť na linku na bratislavské letisko a na trase linky 210 z Hlavnej stanice k novej budove Slovenského národného divadla by nahradili aktuálne jazdiace trolejbusy s dieselgenerátorom. „Vďaka hybridným trolejbusom a výstavbe trolejového vedenia k budove divadla by sa trasa linky predĺžila až pod Most SNP. Spájala by tak viaceré dôležité prestupné uzly pre ľudí cestujúcich do respektíve z Bratislavy,“ spresnil podnik. Odhadovaná hodnota zákazky je v tomto prípade 18.783.000 eur bez DPH.

Do vozidlového parku DPB by malo pribudnúť aj 11 kusov 12-metrových hybridných trolejbusov, nasadené budú na novú linku medzi Kolibou, Bratislavským hradom a Hlavnou stanicou, ktorá vznikne spojením liniek 41 a 203. Tieto hybridné trolejbusy majú mať kapacitu aspoň 70 cestujúcich. Celková odhadovaná cena je na úrovni 7.205.000 eur bez DPH.

Všetky vozidlá majú byť moderné, plne nízkopodlažné, klimatizované a na časti trasy budú premávať pod trolejovým vedením a časť na trakčné batérie, ktoré sa budú dobíjať z trolejovej siete. Predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský uviedol, že aj keď je podnik v náročnej situácii s výrazným výpadkom tržieb spôsobeným pandémiou, môže aj naďalej obnovovať vozidlový park vďaka efektívnemu využívaniu eurofondov. „Tento projekt bude financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra z fondov Európskej únie, zo špecifického cieľa – zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD,“ spresnil.

Bratislavská MHD tak má byť podľa Rybanského výrazne ekologickejšia a kvalitnejšia. Novými trolejbusmi má dopravca nahradiť autobusy na viacerých linkách.

Zdroj: TASR; Foto: Dopravný podnik