Futbalové ihriská, workout a rozvoj športu v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice

733

Mestská časť v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Futbalové ihriská, workout a rozvoj športu.

Projektom „Futbalové ihriská, workout a rozvoj športu v MČ“ sme vytvorili podmienky na trávenie voľného času detí i dospelých prostredníctvom vybudovania viacerých ihrísk určených pre futbal, basketbal, pinpong a Work-out ihrisko pre street workout, fitness a freestyle. Prínosom tohto projektu je rozšírenie voľnočasových aktivít pre rôzne vekové skupiny. Prirodzeným spôsobom si deti rozvíjajú fyzické schopnosti, sociálne adaptovanie sa do kolektívnych hier. Mládež a dospelí majú priestor pre rozvoj svojich pohybových zručností na work-out ihrisku.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok mestskej časti financovaný z rozpočtu mestskej časti a tiež z externých zdrojov Hlavného mesta Bratislava (vo výške 45 000 €).

Okres: Bratislava

Obec: Bratislava-mestská časť Podunajské Biskupice

Celkové výdavky projektu: 57 688 €