Gajary: Obec chránená biskupskou berlou svätého Mikuláša

2152

Ležia na Záhorskej nížine už celé veky. Pod ochranou svojho patróna sv. Mikuláša zažili roky ťažšie aj ľahšie. Objavte ich v celej svojej kráse – Gajary. 

Rovinný chotár osídľovali ľudia odnepamäti. Ťahala ich sem životná sila rieky Morava, pri ktorej bol objavený súvislý pás pravekých sídlisk. Nálezy sa datujú až do neolitu. Duna Stolička skrývala keramiku až z mladšej kamennej doby. Z eneolitu sa našli v Gajaroch tri sídliská. Podstatne bohatšie sú nálezy z bronzovej doby – odkryli tu celý cintorín skrčencov, ktorých hrdlá zdobili náhrdelníky s kúskami jantáru, čo svedčí o čulých obchodných väzbách s oblasťou okolo Baltického mora. Žarnov z tyrolského vápenca a sekierka dokazujú osídlenie počas železnej doby. Rímsku epochu zasa dokumentujú nájdené časti výstroja rímskeho vojaka a črepy. Slovania sa na tomto území usadili v období veľkého sťahovania národov.  

Gaywar, Gayar, Gayary, Gairing  

To všetko boli označenia súčasných Gajár, ktoré sú prvýkrát v análoch spomínané v roku 1377. Približne o tristo rokov neskôr získali Gajary trhové privilégiá a stali sa mestečkom s dôležitou výsadou organizovania jarmokov. V tomto období už obec používala pečatidlo s postavou sv. Mikuláša.  

Kostol so štyrmi kaplnkami 

Obec dnes láka svojimi sakrálnymi pamiatkami. Dominantou je baroková stavba zo 17. storočia – Kostol Zvestovania Pána. Kaplnky Božského Srdca Ježišovho, Svätej rodiny, Panny Márie Lurdskej a sv. Anny boli pôvodne štyrmi rohovými baštami, ktoré spolu s ochranným múrom pristavili ku kostolu neskôr. Zvon vo veži kostola z roku 1687 je dielom bratislavského zvonolejára G. Wolffa. 

Novinky pre milovníkov športu 

Posledný trend cyklistiky je jazdenie pumpovaním – bez pedálovania, a vedia to aj v Gajaroch. Jazdec využíva zemskú príťažlivosť, bicykel rozbieha pohybom tela. Takúto dráhu majú od apríla 2018 už aj v Gajaroch. Novinkou je tiež malé prístavisko na rieke Morava na podporu vodáckeho turizmu určené kajaku, kanoe či raftu, ku ktorému by malo čoskoro pribudnúť aj fotovoltické osvetlenie.  

Foto: m-ARK

Keď srdce tancuje  

To, čo vás však chytí za srdce, je gajarský folklór. Folklórny súbor Slnečnica – Sunečník žiari na pódiách vyše 60 rokov. Nie je to obyčajný súbor, ktorý tancuje a spieva. Uchováva tradície, prichádza s vlastnou tvorbou, a hlavne ľudí obohacuje. Za tým všetkým je podpis pani Margity Rohlíčkovej-Voltemarovej, ktorá neúnavne pracuje s milovníkmi ľudovej hudby celé dekády. Muzikanti, tanečníci, recitátori, ľudoví rozprávači – malí aj veľkí za ten čas nacvičili mnoho pásiem a predstavení, precestovali Slovensko aj svet, na festivaloch a súťažiach reprezentovali nielen Gajary, ale aj Slovensko. Vzniklo tu mnoho priateľstiev, manželstiev – vznikla jedna veľká „slnečnicová“ rodina.