História územia Mestských lesov – Prvá trolejbusová trať v Prešporku

1779

Niesla názov Elektrická automobilová linka do Vydrickej doliny. Neodmysliteľnou súčasťou dnešnej bratislavskej mestskej hromadnej dopravy je trolejbus. Tento dopravný prostriedok si obyvatelia vtedajšieho Prešporku mohli vyskúšať už v roku 1909 zásluhou nadšenia niekoľkých podnikavých obyvateľov mesta, ktorých cieľom bolo sprístupnenie rekreačnej oblasti vo Vydrickej doline širokým vrstvám obyvateľov mesta.

Výstavba prvej trolejbusovej trate prebiehala v prvej polovici roka 1909. Trať viedla od Palugyayovho paláca na začiatku dnešnej Pražskej ulice cez Brniansku ulicu, popri Rothovej patrónovej továrni, popod Červený most až ku kúpeľom na Železnej studničke. Do prevádzky bola slávnostne uvedená 19. júla 1909. Na trati premávalo spočiatku 6 trolejbusov systému Mercédès-Électrique-Stoll, z toho štyri s otvorenou karosériou pre letnú prevádzku a dva s uzavretou karosériou pre prevádzku v nepriaznivom počasí. Neskôr pribudol aj tretí uzavretý trolejbus, ktorý vznikol prestavbou nákladného trolejbusu.

Dĺžka trate bola 5800 metrov, náklady na výstavbu tvorili 310 000 korún. Elektrický prúd pre prevádzku trolejbusov dodávala mestská elektráreň a pre prípad výpadku slúžila akumulátorová batéria umiestnená vo vozovni trolejbusov na Patrónke. Trolejbusy odoberali z trolejového vedenia jednosmerný prúd s napätím 450 V. Na trati boli zastávky Palugyayov podnik, Cesta na Kamzíkov vrch (v predĺžení Cesty na Kamzík ponad železnicu, kde vtedy stál most), Cesta k Železnému hámru (križovatka Pražskej a Stromovej ulice), Horský park (križovatka Brnianskej a Hroboňovej ulice), Rothova patrónová továreň (Patrónka), Kühmayerova továreň (Vojenská nemocnica), Ôsmy mlyn (Klepáč), Deviaty mlyn a Železná studnička. Cestovné na trolejbusovej trati bolo odstupňované podľa dĺžky cesty.  

Sprístupniť Vydrickú dolinu sa podnikateľom síce podarilo, ale očakávaná výstavba vilovej kolónie v tejto doline sa nerealizovala a tak prvá trolejbusová trať zostala odkázaná výlučne na záujem výletníkov o návštevu Železnej studničky. Každým rokom rastúce náklady na údržbu trolejbusov napokon spôsobili, že po piatich rokoch trolejbusová trať zanikla. Hoci sa predstavitelia spoločnosti prevádzkujúcej trolejbusy snažili trolejbusovú trať zachrániť, vypuknutie prvej svetovej vojny všetky nádeje pochovalo. Doprava na prvej bratislavskej trolejbusovej trati bola ukončená v závere roka 1914.

Zdroj: Mestské lesy v Bratislave