INEKO: Základná škola v Svätom Jure je najlepšia na Slovensku

3473

V školskom roku 2011/2012 začalo INEKO hodnotiť úroveň základných škôl na Slovensku. V doterajšom priebehu sa dostali na prvé miesto len dve školy a to jedna z Banskej Bystrice a druhá z Košíc. V aktuálnom poradí sa po dvoch druhých miestach podarilo získať 1. miesto aj Základnej škole Svätý Jur. Za úspechom školy je viac faktorov, najdôležitejší sú však učitelia.

V čom spočíva hodnotenie INEKO? Ide o hodnotenie škôl na základe objektívnych údajov a vždy berie do úvahy posledné štyri roky. Medzi jednotlivé parametre patrí Testovanie 5 a 9, výsledky súťaží, inšpekcie, tiež úroveň IKT v škole, počet detí v hmotnej núdzi a iné.

„V posledných rokoch sa podarilo našej škole umiestňovať sa na popredných priečkach poradia škôl a v Bratislavskom kraji sme boli trikrát za sebou najlepší. Z toho dôvodu rastie záujem o štúdium na našej škole a dostávame otázky, ako to robíme.“ poznamenal riaditeľ školy Vladimír Vajcík.  

  • Prvým faktorom je areál školy. Pozostáva z troch budov, ktoré sú moderne zrekonštruované. Pýchou školy je nová telocvičňa postavená v roku 2017 patrí k najmodernejším na Slovensku. Súčasťou školy je športový areál s tartanovým oválom a záhrada s miniarborétom. Za posledných 15 rokov investoval do areálu školy zriaďovateľ Mesto Svätý Jur okolo 1,5 milióna eur.
  • Druhým faktorom je spôsob financovania. Práve spôsob financovania je problémom škôl. V roku 2011 škola realizovala projekt Digitalizácie školy. V každej triede je internet a interaktívna tabuľa. Pri podpise pracovnej zmluvy dostáva náš učiteľ služobný notebook, čo sa aj v tejto neľahkej dobe osvedčilo. Učitelia mali učiť z domu a skúste si zistiť, koľko percent učiteľov na Slovensku malo služobné PC?
  • Tretím faktorom je samotné vyučovanie. Dnes je trendom redukcia hlavne prírodovedných predmetov ako je matematika, fyziky, chémie a biológie. Sú to náročné predmety, ale pandémia ukázala, aké sú dôležité. Škola si razí teóriu, že v škole by sa mali žiaci učiť a po ukončení štúdia má byť mladý človek použiteľný práve pre reálny život. Škola sa riadi filozofiou, ak by učiteľ chcel meniť pracovné postupy ktoréhokoľvek remeselníka, podnikateľa, IT odborníka, dopadlo by to katastrofálne a bol by na smiech. Ale platí to aj naopak. Učiteľ má na škole v rámci zákona absolútnu voľnosť, učitelia si odovzdávajú skúsenosti hlavne v rámci jednotlivých predmetov.
  • Štvrtý faktor je najdôležitejší. Sú to učitelia. V priebehu posledných 5 – 10 rokov sa škole podarilo vytvoriť perfektný tím profesionálov, ktorí svojou prácou dostali našu školu na najvyššiu métu. Tajomstvo je v tom, že dávajú šancu aj mladým. Spolu so skúsenými profesionálmi sú to momentálne najlepší učitelia na Slovensku.

 „Napriek vysokým nárokom, ktoré máme na žiakov, sú na svoju školu hrdí, tešia so do školy. Odmenou pre nás je, keď sa prídu pochváliť už ako stredoškoláci, že sú v novej škole najlepší. To je pre nás prioritou, kvalitne ich pripraviť na štúdium na stredných školách. Rešpektujeme, že časť rodičov má iné požiadavky na školu. Na druhej strane už dnes je o našu školu veľký záujem aj mimo nášho mesta. Dovolím si tvrdiť, že nedostatok financií, občianske združenia a aktivisti sú najväčším problémom školstva. Ak bude niekto tvrdiť, že vedomosti získate bez systematického učenia, tak klame. Zadarmo nikdy nič nebolo a nebude.“ zhodnotil riaditeľ školy.

Zdroj: ZŠ Svätý Jur; ts