Kam s Vianočným stromčekom po Vianociach? Rusovce pripravili dve miesta

740

Vianoce sú predo dvermi a mnohí z vás už symbol Vianoc, vianočný stromček postavili a ozdobili. Čo ale urobiť so stromčekom, keď splní svoj účel?

Systém zberu vianočných stromčekov ostáva naďalej tak ako v minulom roku s tým, že obyvatelia komplexnej bytovej výstavby budú môcť vykladať vianočné stromčeky ku kontajnerovým stanovištiam a v individuálnej bytovej výstavbe k zberným hniezdam. Spoločnosť OLO a. s. bude odvážať stromčeky vždy v piatok.

Hlavné mesto SR Bratislava zároveň pripravuje pilotný projekt pre zber vianočných stromčekov osadením ohrádok, s tým, že chce odskúšať možnosť organizovaného zberu, aby sa stromčeky voľne „nepovaľovali“ po mestských častiach.

V Rusovciach budú tieto ohrádky osadené v čase od 7. 1. do 12. 2. 2020 na dvoch miestach a to na uliciach Lónyaiova – zberné hniezdo a Vývojová – parkovisko za miestnym úradom.

Zdroj: Rusovce