Kraj už má stavebné povolenie na rekonštrukciu župného Divadla ARÉNA

2619

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) už má v rukách právoplatné stavebné povolenie na rekonštrukciu župného Divadla ARÉNA v Petržalke a začal s hľadaním dodávateľa. Rekonštrukciou vznikne v Bratislave kvalitný moderný divadelný priestor. Návštevníci sa môžu tešiť aj na skrášlenie verejného priestoru v okolí divadla. Práce by sa mali spustiť začiatkom roka 2021 a trvať by mali dva roky.

„Divadlo ARÉNA na petržalskom nábreží Dunaja sídli v historickej budove z roku 1898 a posledná rekonštrukcia v ňom prebehla pred takmer tridsiatimi rokmi. Táto rekonštrukcia však absolútne nezohľadňovala technické či prevádzkové nároky divadla. Len v minulom roku privítalo Divadlo ARÉNA takmer 30 tisíc návštevníkov, preto si tento priestor veľkú rekonštrukciu zaslúži,“ zhrnul predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Župné Divadlo ARÉNA sídli na petržalskej strane Dunaja v Bratislave a budova je národnou kultúrnou pamiatkou. Na jej mieste bol amfiteáter s rovnakým názvom už od roku 1828.

Počas dvojročnej rekonštrukcie a modernizácie bude vymenená divadelná technológia a nahradená novou. Divadlo získa nové povrazisko, zmodernizované hľadisko a prevádzkové zázemie. Celý proces rekonštrukcie sa začne búracími prácami strechy a úpravou novej konštrukcie strechy. Následne budú práce pokračovať vo vnútri objektu. Súčasťou rekonštrukcie sú aj nové inžinierske siete ako prípojka vody či kanalizácia. Projekt počíta aj s parkovou úpravou, rekonštrukciou komunikácií a spevnených plôch.

Bratislavský samosprávny kraj už začal s prípravou verejného obstarávania na dodávateľa. Predpokladané výdavky na rekonštrukciu sú bezmála 5,9 mil. eur, z čoho 4 mil. eur pokryje dotácia z Ministerstva financií SR.

„Rekonštrukciou župného Divadla ARÉNA vznikne kvalitný moderný divadelný priestor pre rozvoj divadelného umenia, ktorý doplní súčasnú multifunkčnú ponuku. Zároveň zmeny umožnia skvalitnenie divadelnej tvorby pre divadlo ARÉNA. V neposlednom rade, bude to mať prínos aj pre verejnosť, pretože sa skvalitní verejný priestor v spojitosti na Sad Janka Kráľa, pešiu zónu a vybudované nábrežie na petržalskej strane Dunaja v budúcnosti,“ uzavrel bratislavský župan Juraj Droba.

Podrobné informácie o celom projekte vrátane vizualizácii nájdete na stránke: www.bratislavskykraj.sk/divadlo-arena/