Cestovný ruch

Čo pre Vás robíme?

Zabezpečenie koordinácie regionálnych politík v prospech rozvoja cestovného ruchu na základe platného strategického dokumentu kraja, koncepčné a koordinačné zabezpečenie aktivít na úseku cestovného ruchu na úrovni samosprávneho kraja, spolupráca s krajskou organizáciou, realizácia rozvojových projektov CR regionálneho a cezhraničného charakteru …viac

Rozvoj územia a infraštruktúry

Podpora tvorby a udržateľnosti produktu

Podujatia v kraji

Manažment destinácie

Budovanie značky a marketingová podpora

Mapový portál

Mapy s príbehom

Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu turizmu

V priebehu rokov 2015 a 2016 vznikol a postupne sa etabloval nový nástroj poskytovania dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja – tzv. dotačné schémy na podporu strategických sektorových politík pre jednotlivé oblasti podpory verejného života BSK.

Bratislavský samosprávny kraj kamerou

Spoznajte kraj

Aktuálne články

viac