Cestovný ruch

Čo pre Vás robíme?

Rozvoj územia a infraštruktúry

Podujatia v kraji

KOCR Bratislava Region Tourism

Mapový portál

Strategické dokumenty a príručky

BRDS na podporu ochrany životného prostredia a rozvoj vidieka

Bratislavský kraj od roku 2015 podporuje turizmus aj prostredníctvom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy. Od roku 2020 je podpora turizmu zlúčená do schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka.

Bratislavský samosprávny kraj kamerou

Spoznajte kraj

Aktuálne články

viac