Metropolitný inštitút Bratislavy vyhodnotil podnety verejnosti na budúcu obnovu Miletičky

499

Trhovisko Miletičova láka návštevníkov a návštevníčky pre svoju atmosféru a možnosti nakúpiť lokálne ovocie, zeleninu či kvety. Privítali by však zlepšenie hygieny a pravidelný kultúrny program. Aj to ukázala záverečná správa z participatívneho procesu, ktorého cieľom bolo spoznať, čo zákazníci od Miletičky očakávajú. Do participácie sa zapojilo okolo 2500 Bratislavčanov, 43 predajcov a deväť odborníkov na trhy. Všetky zistenia sme spracovali vo forme novín s prehľadnou infografikou.

„Z prieskumov vyplynulo, že najväčším problémom trhoviska je jeho dlhodobo nevyhovujúci technický stav a hygiena. Za najväčšiu hodnotu návštevníci považujú atmosféru trhoviska, ktorá u lojálnych zákazníkov častokrát prevyšuje nad skutočnosťou, že trhovisko nie je najčistejšie ani najkrajšie. O atmosfére trhoviska vypovedá aj to, že nadpolovičná väčšina respondentov v dotazníku povedala, že si vytvorila väzbu na konkrétneho predajcu,“ približuje Metropolitný inštitút na sociálnej sieti.

Záverečná správa z participácie bude súčasťou zadania pre architektonickú súťaž a má radiť architektom, ako zachovať genius loci trhoviska. Pred vyhlásením súťaže MIB navrhuje vypracovať aj ekonomickú overovaciu štúdiu, ktorá ukáže, aký rozsah investície si trhovisko žiada.

„Okrem toho sme navrhli niekoľko efektívnych rýchlych zásahov, ktoré dokážu pomôcť Miletičke už dnes. Patrí medzi ne napríklad doplnenie lavičiek a cyklostojanov, zredukovanie vizuálneho smogu, zriadenie sociálnej služby, vytvorenie podmienok pre triedenie odpadu či sprehľadnenie navigačných tabúľ v rámci trhoviska,“ dodáva.

Záverečnú správu z participácie na Trhovisku Miletičova si môžete prečítať TU.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy