Montáž kamerového systému v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice

578

Mestská časť v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Montáž kamerového systému v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice.

Pre zabezpečenie poriadku a bezpečnosti sme v oddychovej zóne Oázy a pred Zdravotným strediskom na Lotyšskej ulici dal namontovať kamerový systém.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok mestskej časti financovaný z rozpočtu mestskej časti.

Okres: Bratislava

Obec: Bratislava-mestská časť Podunajské Biskupice

Celkové výdavky projektu: 44 414 €