Narcisy zakvitnú aj v lete

1462

Tento rok je náročný a veľa vecí je inak. Tradičná jarná finančná zbierka Deň narcisov prechádza veľkou skúškou. Liga proti rakovine sa preto rozhodla zorganizovať náhradný DEŇ NARCISOV ŠPECIÁL.

Pomoc v dobe pandémie

Onkologickí pacienti sú počas pandémie jednou z najrizikovejších skupín. „Zodpovedne sme si dali cieľ byť po celý čas intenzívne nápomocní onkologickým pacientom a ich blízkym. Fakt, že otázok a kontaktov sme mali o 200% viac ako v priebehu roka, svedčí o správnosti tohto rozhodnutia. Okrem nášho neutíchajúceho úsilia a energie sme investovali i finančné prostriedky na udržanie najpotrebnejších bezplatných projektov pre pacientov. Nakoľko zbierka predstavuje 70% zdrojov príjmu na realizáciu projektov, nastala chvíľa, kedy by sme verejnosť chceli poprosiť o pomoc a podporu v náhradnej zbierke,“ hovorí Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

Deň narcisov v roku 2020 bude špeciálny

Tradičný Deň narcisov bude tento rok netradičný. Nielen názov sa zmenil, no i spôsoby, akými môžete získať narcis. „Vieme, že narcis sa za 23 rokov realizácie Dňa narcisov stal symbolom pomoci, prejavu spolupatričnosti, nádeje. Vieme, že ho ľudia prijímajú od tisícok našich dobrovoľníkov. Tento rok to  možné nebolo. My vám však narcis chceme ponúknuť. Preto sme o spoluprácu poprosili obchodné reťazce a mnohé z nich súhlasne zareagovali. A tak, ak si pôjdete 31. júla nakúpiť, uspokojiť svoje fyzické potreby, môžete zároveň uspokojiť i duševné potreby tých, pre ktorých zbierku robíme. Za každý pripnutý narcis, za každý príspevok na podporu onkologických pacientov, úprimne ďakujeme,“ vysvetľuje Ing. Eva Kováčová.

Ako môžete tento rok prispieť?

Počas 31. 7. 2020 (piatok) môžete získať narcis za dobrovoľný finančný príspevok na týchto miestach: Slovenská sporiteľňa, Billa s.r.o., FRESH, LABAŠ s.r.o., sieť potravín Terno a Kraj, Tesco, dm drogerie markt, Teta drogérie, 101 DROGERIE

ONLINE A SMS ZBIERKA

 od 31. 7. do 14. 8. 2020 môžete prispieť prostredníctvom:

• SMS na 848 (hodnota SMS je 3 €)

• účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454

Ďakujeme!