Náučný chodník v obci Veľké Leváre

1947
Priečelie Habánskeho múzea na náučnom chodníku v obci Veľké Leváre, foto: Ivan Ružek, naucnechodniky,eu

Prinášame vám jedenásty diel zo seriálu Náučné chodníky. Spoznávajte s nami skryté zákutia Bratislavského kraja.

Náučných chodník má 10 zastávok. Je to nenáročná trasa, takže čas prechodu nám zaberie tak 1,5 hodiny. Východisko náučného chodníka sa nachádza v centre obce Veľké Leváre, pri farskom kostole Panny Márie.

Ďalšie výlety na Záhorí si môžete naplánovať pomocou našej aplikácie do terénu – Tematická cesta Záhorím.

A ak máte chuť si aj zabicyklovať, využite Letný vlak Záhoráčik.

Ako nám už názov napovedá, náučný chodník vedie cez obec Veľké Leváre. Nie je však len obyčajným historickým chodníkom. Okrem histórie obce nám predstaví aj históriu habánskeho obyvateľstva. Vo Veľkých Levároch sa totiž nachádza Habánsky dvor a Habánske múzeum, ktorého návštevu určite odporúčame.

Zrekonštruované budovy Habánskeho dvora na náučnom chodníku v obci Veľké Leváre, foto: Ivan Ružek, naucnechodniky.eu

Habánsky dvor je najväčšou lokalitou pôvodného obydlia Habánov v Európe. Táto skupina obyvateľstva (nazývaná aj anabaptisti alebo novokrstenci) bola vyhnaná z územia dnešného Švajčiarska a pri svojej púti Európou sa od roku 1546 začala usadzovať aj na slovenskom území. Často sa stávalo, že si ich pozývali aj samotní zemepáni, keďže Habáni boli disciplinovaní a zruční remeselníci. Zakladali samostatné komunity s osobitou architektúrou a spôsobom života.

Habánsky dvor na náučnom chodníku v obci Veľké Leváre, foto: Ivan Ružek, naucnechodniky.eu

Habánsky dvor vo Veľkých Levároch je jednou z takýchto komunít a jeho vznik sa datuje ku koncu 16. storočia. Habáni sa svojím spôsobom života snažili napodobniť obec prvotných kresťanov založenú na spoločnom vlastníctve majetku. Mali spoločné dielne, spoločne sa stravovali. Boli vo všetkom sebestační, starali sa o výchovu a vzdelávanie detí, sami trestali previnilcov. Nazývali sa bratmi a sestrami a svoje komunity označovali ako „bratský dvor“.

Areál Habánskeho dvora na náučnom chodníku v obci Veľké Leváre, foto: Ivan Ružek, naucnechodniky.eu

Habánsky dvor bol v roku 1981 vyhlásený za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Rezerváciu tvorí 22 pôvodných viacpodlažných stavieb, vybudovaných v 17. – 19. storočí. Má dve vedľa seba situované námestia, na ktorých sa nachádzajú najstaršie a najvýznamnejšie objekty. Z obidvoch námestí je prístup k potoku, kde sa nachádzal mlyn a brusiareň. Habáni mali aj vlastnú školu, kaplnku a faru. Dvor mal v čase najväčšieho počtu obyvateľov vyše štyridsať objektov.

Habánska kaplnka na náučnom chodníku v obci Veľké Leváre, foto: Ivan Ružek, naucnechodniky.eu

V Izerovom dome z roku 1717 je Habánske múzeum – expozícia Záhorského múzea v Skalici, ktorú sprístupňuje obecný úrad Veľké Leváre. Pred návštevou múzea je potrebné nahlásiť sa na telefónnych číslach:
034 7794493, 034 7794107, 034 7794316.

Veľkolevársky náhon privádzal pozdĺž južného okraja obce Veľké Leváre vodu z Rudavy k vodným mlynom, foto: Ivan Ružek, naucnechodniky.eu
Územie náučného chodníka v obci Veľké Leváre s vyznačeným východiskom, naucnechodniky.eu

Tipy a inšpirácie na ďalšie vychádzky po Bratislavskom regióne nájdete na našom webe v sekcii Náučné chodníky alebo Tematické cesty.

Zdroj: naucnechodniky.eu